BancSabadell d’Andorra obté uns guanys de 10,2 milions, un 2,09% més que el 2017

En fons propis, que fundacionalment eren de 30 milions d’euros, assoleixen els 82,7 milions d’euros

BancSabadell d’Andorra va formular el divendres passat els comptes de l’exercici de 2018, tancat el 31 de desembre de 2018, per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes, que tindrà lloc el dia 12 d’abril.

L’entitat ha finalitzat l’any amb un resultat de 10,249 milions, un 2,09% més que 2017. El banc destaca en un comunicat que consolida així el benefici que va obtenir l’any 2017 i que aquest bon resultat s’ha assolit en un entorn de tipus d’interès baixos i de transformació accelerada del negoci financer, "que no afavoreix el desenvolupament de l’activitat bancària".

Els fons propis, que fundacionalment eren de 30 milions d’euros, sumen ara 82,747 milions d’euros. El seu rendiment o ROE és del 12,94% i és manté al mateix nivell que els anys anteriors.

Al tancament de l’exercici, la ràtio de solvència és del 21,61%. Aquesta ràtio a 1 de gener de 2019, aplicant de manera restrictiva la nova normativa vigent transposada de la normativa europea, és del 15,69%, per sobre del que és habitual a les entitats bancàries internacionals.

Pel que fa a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, la ràtio corresponent és del 247,22%, molt superior al nivell òptim fixat, que és del 100%.

Aquestes dades, segons l'entitat, evidencien la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. "L’orientació de l'entitat a oferir un molt bon servei i un alt valor afegit es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial i de la vinculació dels clients", remarca.

Els indicadors de referència del balanç i el compte de resultats mostren la fortalesa i la capacitat de BancSabadell d’Andorra per superar els desafiaments del sector i la immillorable situació que té per encarar els reptes de futur, des de la seva posició única i diferenciada en el mercat andorrà.

Pel que fa a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, la ràtio corresponent és del 247,22%, molt superior al nivell òptim fixat, que és del 100%.

Aquestes dades evidencien la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. L’orientació de l'entitat a oferir un molt bon servei i un alt valor afegit es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial i de la vinculació dels clients.

Els indicadors de referència del balanç i el compte de resultats "mostren la fortalesa i la capacitat de BancSabadell d’Andorra per superar els desafiaments del sector i la immillorable situació que té per encarar els reptes de futur, des de la seva posició única i diferenciada en el mercat andorrà"', s'assenyala en el comunicat.