Barrera contra la caiguda de blocs rocosos a Prat de la Font, una de les més grans del país

Fa 300 metres de llargada i vuit d’alçada i s’ha construït en vuit mesos

Els treballs que Molines Patrimonis ha dut a terme a la zona de Prat de la Font, a Sant Julià de Lòria, per la construcció d’una barrera dinàmica contra la caiguda de blocs rocosos ja han finalitzat.

Una barrera dinàmica és un sistema de protecció passiu davant els despreniments de rocs, ja que no eviten que es produeixin, però impedeixen que aquests arribin a impactar contra altres estructures, instal·lacions, vehicles o persones durant la seva trajectòria. Basen el seu funcionament en la capacitat d’absorció de l’energia cinètica del bloc rocós, gràcies a la deformació de la malla i el seu sistema de frenat.

La barrera dinàmica construïda per Molines Patrimonis a Prat de la Font té una llargada total de quasi 300 metres i una alçada vuit metres, dividida en sis unitats. Les unitats s’han disposat de forma solapada, de tal manera que la fauna pugui circular entre elles.

Es tracta de la barrera dinàmica més gran del país tenint en compte les variables de l’alçada i el nivell màxim d’energia que pot absorbir, 5.000 kj.

Les obres van iniciar-se el mes d’octubre i han finalitzat ara al juny i ha estat necessari l’ús d’un helicòpter. Durant l’execució dels treballs s’ha hagut de respectar escrupolosament els tempos estipulats pel departament de Medi Ambient, ja que durant la primavera els ocells comencen a niar, amb el perill que això suposava pels treballs que havien de realitzar-se en helicòpter.