La CASS reclama 93.600 euros a dinou persones per cotitzacions impagades

L'acord d'embargament es pren ja que no s'ha pogut localitzar els deutors

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte a través del qual notifica que ha acordat l’embargament de béns de persones que tenen deutes pendents corresponents a cotitzacions, ja sigui de treballadors per compte propi o en concepte de cotitzacions del personal assalariat, per import de 93.690 euros. Les reclamacions afecten a un total de dinou persones.

Cal destacar que hi ha persones a les quals se’ls reclama imports que superen els 10.000 euros, mentre que l’import més baix és de 40 euros. Des de la CASS informen en aquest edicte que ha estat impossible localitzar a les persones que consten en el llistat publicat i que per aquest motiu s’ha pres l’acord d’embargament.