La CEA entra en la precampanya

Transmet les seves propostes d'innovació als partits polítics perquè, si s’escau, ho integrin en els seus respectius programes en vista a les properes eleccions

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA), des de les diferents comissions que la integren, ha estat treballant tot un seguit de projectes de futur per Andorra en l’àmbit empresarial i de desenvolupament econòmic. Una d’aquestes comissions, l’àrea de Diversificació de la CEA, amb el suport de professionals de diversos sectors innovadors i amb potencial de creixement del país ha fet un pas més enllà, i ha estat la primera en completar un treball rigorós que avalua la situació actual del país i les opcions de millora en diferents àmbits com pot ser el 'blockchain', el comerç electrònic o la biotecnologia.

Així, en el comerç electrònic es proposa demanar una franquícia específica a la Unió Europea exempta dels impostos de valor afegit. També suggereixen la promoció d'un equip d'eSports utilitzant part del pressupost destinat al Cirque du Soleil. En l'àmbit dels esports es proposa l'obertura d'un centre mèdic esportiu d'alt rendiment en alçada i l'impuls de la candidatura dels Jocs d'Hivern Barcelona-Pirineus. Les propostes en educació superior passen per facilitar els tràmits d'immigració pels estudiants estrangers i demanar a Actua ajudes per promocionar el sector de l'educació privada. Finalment i en l'àmbit de la salut, la CEA considera que el SASS ha de desenvolupar un projecte per incrementar la salut durant la vida i que retardi el deteriorament de l'etapa final per assegurar la sosteniblitat del sistema públic de salut.

Aquesta feina és complementària amb el bon treball que estan duent a terme d’altres institucions com Actua Empresa, Actua Innovació, Actinn, Cambra de Comerç, Andorra Telecom i FEDA, entre altres, per aconseguir la desitjada diversificació de l’economia del país. Aquest primer document n'és el resultat. En ell s'hi detallen les necessitats polítiques inherents a cada sector seleccionat, i demana confiança i consens pel sector innovador d'Andorra per buscar noves vies d'ingressos i estabilitat pel futur. En aquest moment, s'obre la segona fase on es convida a tothom que cregui en la capacitat de transformació del país.

És per aquest motiu que la CEA ha fet arribar aquest document als partits polítics, per tal que, si s’escau, ho integrin en els seus respectius programes en vista a les eleccions generals, i així aconseguir el màxim consens possible per la diversificació de l'economia andorrana.