Canillo continua sent el comú més a prop del límit d'endeutament

El Tribunal de Comptes fixa el deute de la corporació canillenca per l’any 2019 en un 180 per cent

El Tribunal de Comptes ha donat a conèixer els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal per a l’exercici 2019 amb l’objectiu que l’administració general i els comuns els considerin en l’elaboració i seguiment dels seus pressupostos. El comú que està més a prop del límit d’endeutament és Canillo amb un 180%, seguit de Sant Julià de Lòria (175%) i d’Ordino (170%). Canillo està en la mateixa situació que durant l'exercici 2018.

Cal recordar que el màxim és del 200% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys, d’acord amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, coneguda popularment com la Regla d’Or. Aquest límit va ser assolit l’any 2016 per Sant Julià de Lòria. Pel que fa a l’objectiu de deute de l’administració general es preveu que arribi al 34,1%, molt per sota del màxim (un 43,3% del PIB).

En l’apartat de l’objectiu de despesa corrent o de funcionament, tots els comuns estan en positiu després que per a l’exercici 2017, Ordino (-2,7%) i Sant Julià de Lòria (-1,3%) estiguessin en negatiu. La despesa corrent en el pressupost d’una institució és la que aplega, bàsicament, les nòmines dels treballadors i les compres de béns i serveis.

L’objectiu de despesa corrent més elevat per a l’any vinent és  el del comú de Sant Julià de Lòria (12%), seguit d’Andorra la Vella amb un 9,5% i de Canillo i Encamp amb un 6%. L’administració general, per la seva part, té fixat un objectiu de despesa corrent del 3,2% amb un objectiu de despesa permesa de 457 milions d’euros.

El Tribunal de Comptes recorda en el seu edicte que els límits d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació de pes de la imposició directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’administració general i dels comuns establerts per la Llei s’hauran de complir al final del primer mandat en què sigui d’aplicació el text legal.