El Cedaw insisteix en la despenalització de l'avortament

El Govern reitera el compromís de posar en marxa un servei integral que vetlli per la salut sexual i reproductiva de les dones

El comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona ( Cedaw) ha tornat a mostrar la seva preocupació perquè Andorra no “hagi pres cap mesura” per aplicar la recomanació de despenalitzar l’ avortament en determinades circumstàncies. Ho fa en un informe amb les observacions finals sobre el quart informe periòdic sobre Andorra.

Així, remarca que es faci una interpretació del dret a la vida, centrant-se en el que marca la Constitució, com una limitació dels drets de salut sexual i reproductiva de les dones; també lamenta que les “dones i les nenes estiguin obligades a viatjar fora de l’estat" per poder avortar als països on és possible fer-ho de manera legal i també posa l’èmfasi en el fet que les dones i les nenes sense mitjans es vegin obligades a portar els seus embarassos fins al final o es vegin obligades a avortar de manera insegura precisament per aquesta manca de recursos. També destaca l’accés limitat a “ anticonceptius moderns” o el fet que els “proveïdors d’assistència sanitària i els assessors” en qüestions d’embaràs no puguin donar informació “lliurement” sobre l’avortament per por a ser processats.

Per tant, es torna a recomanar que es legalitzi l’avortament si més no en els casos de risc per a la vida de la dona embarassada, incest o problemes greus per al fetus i que es despenalitzi en la resta de casos. Que s’intensifiquin la implementació de programes per assegurar la disponibilitat, accessibilitat i l’ús d’anticonceptius moderns. També es recomana que es modifiqui l'article 108 del Codi Penal per “garantir un accés gratuït a la informació i l'educació en salut sexual i reproductiva, i que els proveïdors d'atenció sanitària, metges i assessors sobre l’embaràs no operen sota un temor constant que els seus serveis puguin estar sotmesos a investigació criminal i persecució”. A l’últim, recomana que es garanteixi la prestació de serveis de salut posteriors a l’avortament.

Un cop fet públic aquest informe, des de l'executiu s'incideix que el comitè repeteixi "les mateixes recomanacions que ja es van emetre el 2013 de legalització de l’avortament en els tres supòsits bàsics". En aquest sentit, el Govern reitera el seu compromís de posar en marxa, a curt termini, un servei integral que vetlli per la salut sexual i reproductiva de les dones. D’aquesta manera, afegeixen, el nou servei donarà continuïtat i ampliarà els programes ja existents. A més, el Govern recalca que no té constància que cap dona s’hagi trobat en una situació de risc derivada de la pràctica d’un avortament insegur. També es recorda que els ciutadans "tenen accés als mètodes contraceptius moderns i que existeixen programes de sensibilització per l’ús i assequibilitat dels mètodes d’anticoncepció adreçats a tota la població i en especial als joves a través de programes específics als centres d’atenció primària i als punts joves".

Les conclusions recullen no només l’informe elaborat, emès i defensat pel Govern davant el Cedaw, a la seu de l’Organització de les Nacions Unides, sinó també les consideracions de l’associació andorrana Stop Violències consultada per aquest organisme internacional.

En el text publicat, a banda de mostrar certes recomanacions, el comitè reconeix també els avenços i esforços realitzats pel Principat en l’àmbit legislatiu per tal de millorar el seu marc institucional, així com la política impulsada des d’Andorra per erradicar la violència envers la dona i promoure la igualtat de gènere. Així, el Cedaw agraeix el progrés aconseguit des del darrer informe, en aspectes com la regulació de les unions civils, l’aprovació de la Llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, la de l’erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica. També es valora de manera positiva els treballs duts a terme en l’elaboració del Llibre Blanc de la Igualtat.

Pel que fa a les recomanacions sobre els mecanismes relacionats amb les polítiques sobre l’avançament dels drets de les dones, el Govern recorda que ja treballa en l’aprovació del programa d’igualtat efectiva entre dones i homes d’acord amb les recomanacions emeses pel Cedaw i per l’estratègia del Consell d’Europa d’Igualtat de Gènere 2018-2023. D’aquesta manera, afegeixen, està previst que pròximament s’aprovi el reglament de l’Observatori de la Igualtat, un òrgan que ha de tractar les dades sobre igualtat entre homes i dones, així com a les persones integrants de col·lectius vulnerables, i impulsar programes transversals i accions orientades a la igualtat efectiva entre les persones. L’executiu afegeix que les estructures actuals de l'àrea de Polítiques d’Igualtat i la secretaria d’Igualtat i Participació Ciutadana treballen coordinadament per implementar les polítiques d'igualtat.

El Cedaw també fa recomanacions relatives a la implicació del teixit associatiu en la presa de decisions. En aquest sentit, el Govern manifesta que habitualment ja se sol·licita la participació d’aquestes entitats en l’elaboració de normativa relacionada en l’àmbit de la igualtat, i atorga "el suport financer suficient per al desenvolupament de programes especialitzats d’acord amb la convenció i a través de la convocatòria anual de subvencions en l’àmbit social i sociosanitari".

El comitè es refereix també en les seves recomanacions a les accions que cal adreçar per erradicar la violència de gènere envers les dones. Des de l'executiu manifesten que pel que fa a aquesta qüestió, l’àrea de Polítiques d’Igualtat, a través del Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere, ja treballa en l’elaboració d’estadístiques en matèria de violència de gènere i duu a terme diferents accions preventives i de sensibilització. No obstant això, des del Govern es mostra la voluntat d’implementar sistemes de coordinació que millorin l’eficiència de l’encreuament de dades estadístiques ofertes per altres departaments i per la justícia. En aquest sentit, afegeixen, l’ Observatori de la Igualtat ha de tenir un "paper determinant".

Adoptar mesures adequades per crear entorns de suport que animin les dones a reivindicar els seus drets, informar de delictes comesos contra elles i participar activament en processos de justícia penal i prendre mesures efectives per protegir les dones contra la victimització secundària; accelerar l'adopció i implementació d'una estratègia global per a l'eliminació dels estereotips discriminatoris per raó de sexe; reforçar el sistema de justícia mitjançant l’especialització en violència contra les dones i garantir que tots els serveis públics de violència de gènere siguin proporcionats per personal amb competència especialitzat i potenciar la protecció i assistència a les dones víctimes de violència de gènere, són altres de les recomanacions que es recullen a l’informe.