El Constitucional descarta la petició dels Cierco sobre la inconstitucional de la llei BPA

L'alt tribunal argumenta que aquesta via no pot ser emprada "per impugnar 'in abstracto'" que una llei s'adapti a la Constitució

Els germans Ramon i Higini Cierco i la seva mare van presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè es declarés la inconstitucionalitat de la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries i també al·legant que el fet que no se'ls hagués facilitat certa informació per part de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (Areb), al·legant la confidencialitat que se'n deriva de l'aplicació d'aquesta llei, ja que creien que es vulnerava el seu dret a la defensa. El Tribunal Constitucional ha dictat ara una sentència en què es desestima la pretensió de declarar inconstitucional la llei coneguda com a BPA però, en canvi, sí que consideren que s'ha vulnerat el dret a la defensa i el principi d'igualtat d'armes i s'insta el Tribunal Superior a argumentar aquesta confidencialitat de les dades.

El Constitucional destaca que ha de desestimar "les al·legacions relatives a la inconstitucional de la llei" ja que la via d'aquest tribunal no pot ser emprada pels recurrents "per impugnar 'in abstracto' la constitucionalitat d'una llei o d'alguns dels seus preceptes". Per tant, determina que l'única qüestió que pot entrar a valorar és la vulneració del dret a la jurisdicció fins al punt de "situar-los en indefensió material en termes del dret a la defensa i d'equitat del procés" arran del fet que des de l'AREB no se'ls hagués facilitat la informació que sol·licitaven. És per tant aquest apartat el que valora el tribunal declarant que cal anul·lar la sentència del Tribunal Superior en relació a la facilitació o no d'aquestes dades.

De fet, els que eren accionistes majoritaris de BPA al·legaven que la informació i la documentació requerida eren "imprescindibles" per poder-se defensar de manera correcta en el procés de resolució i liquidació del banc. A més, posaven en relleu que la llei havia estat aplicada de manera retroactiva i que hi havia disposicions de la llei que eren contràries a la Constitució, una arguments que en instàncies inferiors al Constitucional ja van ser denegades, al·legant que la llei va ser adoptada per donar compliment als compromisos internacionals assumits per Andorra amb Europa en el marc de l'acord monetari i que, per tant, no es podia considerar aquesta retroactivitat.

D'altra banda, el Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'empara que els germans Cierco havien presentat per una presumpta vulneració dels drets pel fet que la batlle Maria Àngels Moreno no hagi estat apartada del cas 'Landstreet'. Al·legaven que la batlle havia tingut com a advocat en un cas que l'afectava el lletrat que defensa ara els interessos del Govern en la causa 'Landstreet'. El Constitucional destaca que la no recusació de la jutge ja ha estat argumentada i fonamentada per les altres instàncies judicials.