Contractació de quatre nous agents penitenciaris

Se sumaran als 62 empleats que ara com ara hi ha a la Comella

El consell de ministres d'aquest dimecres ha aprovat la licitació per a la contractació de quatre agents, que formaran part del departament d'Institucions Penitenciàries. Seguint el compromís per part del Govern de dotar al cos de més efectius per fer front a reptes, com la cobertura de tots els torns laborals diaris, els nous agents se sumaran als 62 treballadors amb els quals compta la institució.

La licitació s'ha aprovat en el moment en què està en procés el període de formació de la 29a promoció, composta per set agents que es preveu que estiguin operatius a finals del 2018. Els candidats que vulguin presentar-se han de tenir entre 21 i 45 anys, nacionalitat andorrana, estar en possessió del títol de batxillerat, o un diploma equivalent, i no trobar-se inhabilitat o suspès per a l'exercici d'ofici o càrrec mitjançant una resolució ferma, a més de superar les proves previstes en el procés selectiu. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al 17 d'octubre i hauran de descarregar-se el plec de bases de la convocatòria o recollir-lo al Servei de Tràmits de Govern.

Canvi en el reglament de les enceses de foc

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament regulador de les enceses de foc, a fi d'adaptar-se a l'estudi elaborat per l'Oficina de l'energia i el canvi climàtic sobre els períodes en què es donen les inversions tèrmiques, és a dir, el fenomen atmosfèric pel qual augmenta la temperatura en augmentar l'altura, en comptes de disminuir. D'aquesta manera, a partir d'ara no es podran fer cremes els mesos de gener, juny, juliol, agost i desembre.

Segons l'estudi, els mesos més desfavorables per a les enceses de foc són desembre i gener, donat que és quan els episodis d'inversió tèrmica són més freqüents i de més durada i, per tant, al no afavorir la circulació de l'aire, el fum pot fer disminuir la qualitat. Amb tot, i atenent les condicions meteorològiques i climàtiques, en especial els períodes perllongats de sequera acumulada, el període de prohibició podria avançar-se o prorrogar-se.