Creix la producció de residus el 2018

La xifra del primer semestre de l'any és superior a la dels tres anys anteriors

La producció de residus al país en el primer semestre de l’any ha estat de 69.857 tones. Aquesta xifra suposa un increment respecte als darrers anys, concretament, dels últims tres i que és especialment significatiu si es compara amb les 39.099 tones del 2015. Així es reflecteix en una resposta donada des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat a preguntes de la consellera del PS Rosa Gili i que han estat publicades aquest dimarts al Butlletí del Consell General.

D'aquesta manera, les xifres reflecteixen que les 69.857 tones produïdes al país representen 6.319 més que l’any passat i 1.979 més que el 2016, quan el volum total es va elevar a 67.878. Però és molt superior, tal com s’ha assenyalat, a la xifra del 2015, concretament suposa una generació superior en 30.758 tones. En total, les dades anuals indiquen que el 2015 el volum de residus generats al país es va elevar a 114.004 tones; 109.748 el 2016 i 125.445, el 2017.

La consellera del PS també demanava, del volum total, quina quantitat havia estat incinerada entre els anys 2015 i 2017. Des de l’executiu se li respon que al centre de tractament de residus (CTR) “no es fa incineració sinó que es fa una valorització energètica dels residus, que és una gestió dels residus més eficient”. D’aquesta manera, es recorda l’aprofitament energètic del procés de combustió de les deixalles. Així, se li indica que el 2015 es van valoritzar 37.413 tones; el 2016, 38.483 i el 2017, 40.956. Entre aquests residus que es cremen hi ha els sòlids urbans, els fangs secs de depuradores, residus carnis, sanitaris o alcohol decomissat a la duana.

Una altra de les qüestions de Gili era per interessar-se per la quantitat de residus que es recicla, a la qual cosa des del Govern es detalla que al 2015 el volum total va ascendir a 71.787 tones; el 2016 a 69.889 i el 2017, a 85.128. Entre els volums més importants cal destacar el vidre, paper i cartró, envasos i, per sobre de tot en quantia (en tones), hi ha la runa.

Altres dades són les referents a les tones de residus provinents de Catalunya que s’han importat per ser tractades al CTR. Així, es detalla que al 2017 es van importar 2.967 tones i que fins al 30 de juny d’aquest any el volum ja supera aquesta xifra i se situa concretament en 4.563. Des de l’executiu es recorda que aquests residus que arriben a la planta de la Comella són sòlids urbans municipals procedents d'un “pretractament mecànic de trituració, no perillosos” i que arriben des de la comarca de la Cerdanya.

També es detalla que l’any passat la planta de tractament de residus va fer dues aturades tècniques programades, una al mes de juny i una segona entre el setembre i principis d’octubre. Aquestes parades s’aprofiten per a fer tasques de manteniment i el 2017 la intervenció més important va ser la inspecció major de la turbina de vapor.