Espot diu que per unificar els preus de les residències es tindran en compte "premisses" que els condicionen

També destaca que cal un seguit de matisos sobre l'auditoria sobre els serveis socials i sociosanitaris

A l'hora d'unificar els preus públics dels centres socials i sociosanitaris el Govern haurà de tenir en compte "un seguit de premisses" que es donen ara com ara i que fan que els preus siguin dispars d'uns centres a uns altres. Així, un dels aspectes a tenir en compte és que hi ha alguns centres, com la residència Sant Vicenç d'Enclar, que inclouen en les seves tarifes "despeses mèdiques de les quals es fan càrrec". Amb aquestes explicacions ha respost el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el comunicat emès des de Sant Vicenç d'Enclar en què s'indicava que no tots els centres donen les mateixes prestacions sanitàries i que per tant, indicar que per a un mateix servei el preu varia segons el proveïdor és "menystenir el treball dels professionals sanitaris".

Cal recordar que la setmana passada es va presentar l'auditoria encarregada pel Govern sobre els serveis socials i sociosanitaris i que es recollia una "important variabilitat" dels preus segons els diferents centres i que, per tant, calia unificar-los. Espot ha destacat que aquesta auditoria la fa una entitat independent i que, en tot cas, el que fa l'executiu és "recollir el guant" i que per aquest motiu es treballa en un decret de preus públics. Ha emfasitzat, però, que cal fer certes matisacions al que s'exposa en aquest document, ja que cal destacar, per exemple, que el centre que consta com el més car, Sant Vicenç d'Enclar, és on van les persones amb grau de dependència sever i en canvi als altres dos que estan convencionats, Clara Rabassa i Salita, hi van persones amb dependències menys importants. Ha afegit, a més, que en els preus cal diferenciar tres mòduls: el sanitari, el social i l'hoteler i que on hi ha més diferències és precisament en el primer, que no dependrà d'aquest decret. "Les conclusions són certes però s'han de matisar en base a un seguit d'elements", ha destacat Espot, afegint que per exemple Sant Vicenç d'Enclar inclou les despeses mèdiques abans esmentades.

A l'hora de fixar els preus, ha afegit, es tindran en compte aquests aspectes i ha conclòs que "el posicionament" dels responsables de la residència Sant Vicenç d'Enclar "és bastant més proper al del Govern del que podria semblar".