Fins a 130 infraccions per conductes imprudents al volant

La gran majoria han estat per excés de velocitat

La policia ha constatat fins a 130 infraccions en el marc de la campanya específica de comportaments imprudents al volant. Entre les conductes que han generat un major volum de multes hi ha l’excés de velocitat, amb 95 sancions; les segueixen no respectar la senyalització horitzontal de la calçada, amb tretze sancions imposades, i no respectar algun dels senyals de prohibició, amb una dotzena.

La policia va dur a terme la campanya entre el 27 de febrer i el 10 de març amb l’objectiu de detectar i sancionar el comportament imprudent dels conductors per tal de reduir els accidents de circulació. En el marc d’aquesta acció també es van intensificar els controls de radar a través d’aparells mòbils. En aquest sentit, cal destacar les 95 infraccions detectades, tal com s’ha esmentat, en relació a una circulació amb una velocitat excessiva.

Altres set multes han estat imposades per avançaments indeguts, i altres dues per no respectar els semàfors. També hi ha hagut una sanció perquè el conductor no havia adaptat la velocitat en funció d’encreuaments, escoles o aglomeracions. En canvi, no s’ha detectat cap infracció relacionada amb una conducció temerària que causi perill per a les persones ni amb el no respecte dels senyals d’obligació. Tampoc hi ha hagut cap multa relacionada amb el fet de no cedir el pas en una intersecció als vehicles que tenen preferència.

Des del Cos de la Policia posen en relleu que en el marc d’aquesta campanya s’ha fet especial èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció. També es destaca que es fan públiques aquestes dades amb la voluntat “d’intentar reduir la sinistralitat” i que hi hagi una “millor seguretat” tant per als conductors com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.