Fins a 46 motoristes sancionats en la campanya de la policia

Els agents fan un total de 426 controls i la infracció més freqüent detectada és no presentar el rebut d'assegurança 

La campanya de controls als conductors de motocicletes i ciclomotors que la policia ha dut a terme entre el 5 i el 18 d'agost s'ha tancat amb 426 controls, dels quals 46 han derivat en una sanció, la qual cosa suposa un 10,8% de conductors sancionats respecte als controlats. La infracció més freqüent entre les constatades per la policia ha estat no presentar el rebut d' assegurança malgrat tenir-lo, amb vint sancions.

Així, tal com constata la policia, els 46 conductors sancionats han incomplert un total de 56 articles del Codi de la circulació. 44 de les sancions tenien a veure amb deficiències tècniques i/o administratives, sent la de l'assegurança, tal com s'ha esmentat, la més freqüent. Per darrere estan les divuit sancions per no disposar del distintiu de la ITV en vigència; quatre per presentar tubs d'escapament lliures, incomplets, deteriorats o models no previstos pel fabricant; una per no presentar el permís de circulació malgrat tenir-lo i una altra per no tenir la categoria del permís que correspondria. Altres dotze infraccions detectades han estat per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació. Així, vuit han estat per no respectar la senyalització horitzontal i quatre per avançaments indeguts.

Des de la policia recorden que la campanya tenia com a objectiu incidir en què aquests vehicles circulin per les carreteres en bones condicions tècniques i administratives, i detectar els comportaments imprudents dels conductors, amb l'objectiu final d'intentar reduir el nombre d'accidents en què hi hagi implicats una motocicleta o ciclomotor. A més a més, incideixen des de la policia, en el decurs d'aquesta campanya també s'ha fet èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.