L'EENSM vol convertir-se en fundació

El centre fa una crida als socis perquè assisteixin a l'assemblea extraordinària del 29 de maig, que és l'òrgan que ha de donar llum verda al procés de canvi d'estatus jurídic

L'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) s'ha fet molt gran al llarg dels gairebé 50 anys que té la institució, tant amb nombre d'usuaris com de treballadors. "S'ha fet una institució enorme pel que és Andorra", ha reconegut la presidenta de la junta rectora del centre, Maria Pilar Díez, davant els mitjans de comunicació. Per tal de donar resposta a les necessitats d'agilitat i eficiència en la gestió de les activitats i els serveis que desenvolupa l'escola, aquesta junta rectora va creure necessari revisar els estatuts i assessorar-se per valorar quina era la forma jurídica que millor es podia adaptar a l'estructura actual de l'organització. I aquesta és el d'una fundació privada.

Ara bé, la llei de fundacions existent no s'adapta a les necessitats de l'EENSM. És per això que el Govern està elaborant un projecte de llei que, a banda de contemplar els aspectes generals que regulen les fundacions al país, també inclogui aquelles especificitats que es deriven de les característiques i l'activitat pròpia de l'escola. Segons ha explicat aquest dijous la directora general del centre, Celine Mandicó, el nou estatus jurídic donarà la possibilitat, entre altres, de disposar d'un òrgan de participació, que aproparà encara més les famílies a la institució i portarà a una col·laboració més estreta entre les dues parts. "Donarà més possibilitats de treball conjunt amb les famílies", ha apuntat Mandicó. També desapareixerà l'estatus de soci, de manera que el que vulgui col·laborar ho podrà fer a través de donacions. I a més, l'AMPA es convertirà en Associació d'Usuaris, Familiars i Tutors. Ara bé, són qüestions que encara s'estan definint.

Per tal de fer efectiu el canvi, però, cal que aquest sigui aprovat a l'assembla extraordinària del centre, que es celebrarà el proper 29 de maig a dos quarts d'11 de la nit, a continuació de l'assemblea anual ordinària, on s'aprovaran els comptes i la memòria anual d'activitat. Des de l'EENSM fan una crida als socis, ja que és necessària l'assistència de la meitat dels 632 que ho són actualment, ja sigui presencialment o delegant el seu vot, i que dues terceres parts d'aquests votin afirmativament. És l'assemblea, segons els estatuts vigents, la que ha de donar llum verda al procés que requereix la dissolució prèvia de l'associació. En el cas de no arribar al quòrum suficient de socis el dia que s'ha convocat l'assemblea extraordinària, des del centre ja han avançat que se'n convocarà una altra, perquè la voluntat és efectuar el canvi d'estatus jurídic.

El canvi principal que implicarà la creació de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell serà la configuració d'un model de gestió i un organigrama més funcionals, que donaran seguretat jurídica i marge de maniobra a la direcció general, per tal de gestionar el centre de manera més àgil i eficient. A més, la llei que es redacti permetrà consolidar el rol de l'administració com a garant de la futura fundació i la seva activitat, finançada en la seva pràctica totalitat pel Govern d'Andorra. Per tal que la nova fundació compti amb el suport de tots els grups polítics del Consell General, la junta rectora de l'EENSM es reunirà amb ells per tal d'explicar-los tot el procés de reflexió i treball previ que ha motivat el canvi.