Llum verda a la fundació Nostra Senyora de Meritxell

L'assemblea general extraordinària de socis aprova la dissolució de l'associació de l'escola especialitzada

Els socis de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell han donat llum verda a la creació de la fundació Nostra Senyora de Meritxell. L'assemblea general extraordinària ha aprovat la dissolució de l’associació per tal de poder donar pas a la fundació. La decisió s’ha adoptat per 350 vots favorables, una abstenció i un vot nul, del total de 352 vots emesos. L’assemblea extraordinària s’ha pogut constituir en haver assolit el quòrum necessari, amb més de la meitat dels socis de l’escola representats. Amb aquest resultat, la junta liquidadora, nomenada també en el marc de l’assemblea extraordinària, podrà iniciar els tràmits pertinents per tirar endavant el nou estatus jurídic sota el qual s’empararà el projecte de futur de la institució. Amb gairebé 50 anys de trajectòria centrats en l’atenció a la discapacitat, l’escola va finalitzar el 2017 amb 487 persones ateses a través de la quinzena de serveis i programes que actualment conformen la seva l’oferta assistencial i de servei.

El balanç de l’activitat corresponent a l’any 2017 ha estat, juntament amb l’estat de comptes i el pressupost del 2018, un dels punts que s’ha sotmès a la consideració de l’assemblea ordinària que s’ha desenvolupat prèviament a la convocatòria amb caràcter extraordinari i que ha obtingut el vistiplau dels assistents per assentiment.

Durant l’assemblea extraordinària, la Junta Rectora ha exposat els eixos principals de la futura fundació, que s’empararà en una llei específica que presentarà el Govern, així com els nous estatuts que està ultimant la Junta Rectora, els quals regularan l’activitat i assentaran les bases per facilitar la projecció i el creixement de la institució de cara al futur.

Amb l’adopció del nou estatus jurídic, la institució consolida el seu rol de fundació privada d’interès públic i com a prestadora de serveis. Tanmateix reforça l’interès social i públic que ha guiat la seva activitat des del seu origen, així com l’evolució que ha experimentat creixent amb nous projectes, programes i serveis, per tal de donar resposta a les necessitats que ha plantejat la societat en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat.

La presidenta de la Junta Rectora, Maria Pilar Díez, ha agraït el suport i la implicació dels socis en aquest moment de canvi transcendental per a la institució i ha assegurat que "la nova fundació contribuirà a assentar la nostra missió i el nostre rol d’actor de referència i prestador de serveis de qualitat en tot allò vinculat a les persones amb discapacitat, vetllant pel seu desenvolupament personal i ampliant al màxim la seva autonomia amb l’objectiu de facilitar-los la seva participació en la societat i el desenvolupament com a ciutadans de ple dret".