MasMóvil cobra 6.850 euros a un usuari per consum de dades a Andorra

L'organització de consumidors espanyola aconsegueix que la companyia li torni l'import que superi el límit establert per la llei

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) espanyola ha aconseguit a través del seu servei de mediació que la companyia MásMóvil torni a un client la quantitat cobrada de més pel consum de dades en itinerància a Andorra. Segons publica el portal Fuenlabradanoticias.com, l'usuari va estar a Andorra des el 29 de desembre de 2018 fins l'1 de gener de 2019 i durant aquest temps va utilitzar el mòbil segons el seu consum habitual: consulta de notícies, missatgeria de WhatsApp o accés al servei de geolocalització de manera esporàdica. En rebre la factura corresponent a aquest període, MásMóvil reclamava a l'usuari 6.850 euros pel consum de dades en itinerància, sense especificar els detalls del càrrec ni a quines aplicacions o usos concrets corresponien les tarifes aplicades.  

D'acord amb l'article 15 del reglament de la Unió Europea núm. 531/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juny de 2012 relatiu a la itinerància en les xarxes públiques de comunicacions mòbils a la UE, les companyies han d'aplicar per defecte un límit de volum, que és aproximadament 50 euros per període de facturació mensual (sense IVA), i que s'aplica a tots els clients que no hagin optat per un altre límit. A més, es regula la necessitat que l'usuari presti prèviament el seu consentiment per a ampliar la prestació del servei, cosa que el client no va realitzar en cap moment. 

En aquest cas, per tant, el proveïdor d'itinerància hauria d'haver informat el client i fer efectiva de manera immediata la suspensió del servei i no carregar en compte al client. No obstant això, la companyia no va enviar el missatge amb la informació de la suspensió del servei fins al dia 30 de desembre a la tarda i, fins aquell moment, MásMóvil va seguir facturant les dades al client. Davant d'aquesta situació, l'usuari va reclamar a través de l'OCU que, mitjançant el seu servei de mediació, ha aconseguit que MásMóvil, tot i considerar que les connexions en itinerància cobrades són correctes i han estat realitzades, hagi estimat la reclamació i retorni al client l'import que supera el límit establert per llei de 50 euros.