No dur el morrió, el que més incompleixen els propietaris de gossos perillosos

Aquesta actitud preocupa el Govern que vol ser "ferm" en detectar i sancionar els que no compleixin la norma

La infracció més habitual entre els propietaris de gossos potencialment perillosos és no dur el morrió. Així, durant el 2016 aquesta actitud va ser la més freqüent amb el 45,28% d’entre el total de les infraccions i aquest 2017 la tònica sembla ser la mateixa, ja que representa el 36,8%. A més a més, es dona la circumstància que quan es fa el control d’un d’aquests animals els casos en què només es constata una sola infracció “són molt rars, ja que en la majoria hi ha duplicitat” de faltes, tal com ha comentat el director del departament d’Agricultura, Landry Riba.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades pel Govern, des de la modificació de la Llei de tinença d’animals el 2016 (que va fer que la sanció passés de molt greu a greu, en part per facilitar la seva tramitació) s’han incoat 72 expedients sancionadors. D’aquests expedients, cal concretar que, durant el 2016, 24 eren per no dur el morrió i el 2017 aquesta xifra s’eleva a 46. Altres infraccions molt comunes són dur el gos deslligat o sense la targeta identificativa. Aquesta “despreocupació manifesta d’alguns propietaris” en complir allò que estableix la norma, preocupa el Govern i, tal com ha remarcat Riba, volen ser “ferms” tant en la constatació d’infraccions com en la seva tramitació administrativa perquè el propietari sigui sancionat per evitar incidents. En aquest sentit, ha recordat tres casos que s’han produït aquest any en què hi ha hagut agressions a persones, dos per una baralla entre gossos i un altre cas en què un gos va provocar la mort d’un altre animal i que si “haguessin portat morrió no ho estaríem comentant”, segons ha emfasitzat Riba.

El director del cos de banders, Miquel Rossell, ha posat en relleu que en aquests dos anys s’han fet 218 controls fent especial incidència en zones d’esbarjo, centres escolars o zones amb gran concentració de persones i ha afegit que en molts dels casos es tracta de persones reincidents, amb la qual cosa ha negat que hi hagi un “desconeixement” de la norma. Ha afegit, a més, que els sis agents de la brigada cinòfila que es dediquen a fer aquests controls fan “molta feina de pedagogia”. També ha recordat que periòdicament, unes dues o tres vegades a l’any, es fan sessions informatives dirigides als propietaris de gossos potencialment perillosos i que “no sempre hi ha l’assistència que voldríem”. En aquest sentit, ha remarcat que seria “interessant que la gent vingués” per poder aprofundir en el coneixement de les obligacions.

Riba ha detallat que actualment al registre d’animals de companyia hi ha inscrits 12.723 gossos que no són de races perilloses i altres 595 que són o bé de les 14 races considerades potencialment perilloses o encreuaments, que també estan obligats a complir les normes que fixa la Llei de tinença d’animals. Aquest percentatge de gossos potencialment perillosos es manté estable respecte d'anys anteriors, segons Riba, que ha afegit que el que sí que hi ha és més animals de companyia a la via pública i, per tant "més controls a efectuar".