Pla d'acompanyament per als refugiats amb quatre fases

El Govern exposa que ha iniciat els tràmits perquè aquestes persones puguin transitar per Espanya i França per poder arribar a Andorra

El pla d’acompanyament previst per a l’arribada de les persones refugiades al país, previst per al mes de setembre i en una quantia de vint, preveu un seguit de fases per aconseguir la inserció a la societat andorrana. D’aquesta manera, es preveu un seguit de fases, una primera d'acollida amb una durada màxima d’un mes; una de coneixement que es pot allargar sis mesos; la d’adaptació, entre sis i nou i, a l’últim, la d’autonomia, a través de la qual es vol garantir que tots els membres que composen la família tinguin un nivell mínim de capacitat per autogestionar-se, tant des del punt de vista idiomàtic com econòmic.

Així consta en la resposta que el Govern ha donat a preguntes del conseller del PS Gerard Alís referents a les accions i els protocols que té previst l’executiu per a l’acollida de refugiats i que han estat publicades aquest dilluns al Butlletí del Consell General. En aquestes respostes es destaca que l’arribada dels refugiats es vehicularà a través de la comunitat de Sant Egidi, tal com ja es va formalitzar la setmana passada. També s’especifica que per poder fer aquesta acollida s’ha aprovat la llei específica i que s’han establert els contactes diplomàtics escaients amb els estats fronterers perquè actuïn com a països de trànsit i permetin l’entrada a Andorra d’aquestes persones que vindran procedents del Líban. Pel que fa a l’expedició dels visats corresponents, el ministeri d’Afers Exteriors ha establert els contactes amb França i Espanya, que han respost favorablement. De fet, s’afegeix que Espanya ja ha confirmat que expedirà visats de curta durada per permetre el trànsit per territori espanyol de les persones beneficiàries i ha detallat quina serà la documentació necessària per a l’expedició del visat. El procediment amb França s’està acabant de definir.

Cal destacar que, pel que fa a les fases previstes en el pla d’acompanyament, s’estableix que la d’acollida es considera com un moment "clau" i que, per tant, contempli un seguit de mesures com que les persones rebin tota la informació sobre coneixements i funcionament de caràcter bàsic del país; una explicació sobre els serveis bàsics o un dossier amb paraules bàsiques per a la comunicació quotidiana, entre d'altres. També es posa en relleu que es cercarà un allotjament “adequat” a les característiques de les persones refugiades, amb especial atenció en el cas de persones amb discapacitat. A més, durant la primera setmana i en un termini màxim de quinze dies es realitzaran tots els tràmits prop del Servei d’Immigració, la revisió de l’estat de salut i l’escolarització dels menors. A través d’una entrevista personal es fixarà un pla d’intervenció per al nucli familiar i començaran les accions per a la integració. En aquesta fase de coneixement, s’iniciaran els cursos per a l’aprenentatge de la llengua. A més, es valorarà l’inici de la recerca laboral i també la possibilitat d’homologar títols. Quant a la fase d’adaptació, serà la que permetrà la transició entre l’assoliment dels coneixements i la inclusió a la “dinàmica del país i a la societat andorrana”. I, tal com s'ha esmentat, la darrera fase, la d’autonomia, vetllarà perquè aquestes persones puguin desenvolupar-se al país.