Pla per integrar les persones autistes al món laboral

El consell assessor vol fer un estudi en profunditat per tal de fer front a les necessitats dels afectats

Des de la creació de l' Associació d'Afectats d'Autisme d'Andorra (Autea) el 2005 s'han fet molts avenços en aquest àmbit però la integració d'aquestes persones al món laboral és un dels grans reptes a cobrir i una de les assignatures pendents.

Les persones que pateixen aquest trastorn solen tenir interessos per la robòtica o la informàtica i grans empreses com Silicon Valey busquen aquest perfil de treballadors perquè són molt meticolosos i perfeccionistes.  Inés Martí, presidenta d'Autea, ha afirmat en la presentació del consell assessor del Llibre Blanc que "l'autisme s'ha de tractar de manera singular i en aquest cas crear itineraris específics per donar sortida aquestes persones".

És per això que aquest dijous s'ha presentat el nou consell assessor per tal de fer front a les necessitats que presenten les persones i famílies que pateixen aquest trastorn. L'objectiu és fer un estudi en profunditat d'aquestes persones que pateixen el trastorn i dels serveis, programes i ajudes que hi ha al Principat amb la finalitat d'identificar quines són les millors polítiques que es poden dissenyar amb vista a un futur per donar resposta a la vida d'aquestes persones i les seves famílies.

El consell està format per dotze professionals que, tal com ha destacat Mònica Geronès, coordinadora del projecte del Llibre Blanc i impulsora de l'estudi, evidencia la voluntat de conformar un projecte participat i on es contempla que és un estudi amb diversitat d'àmbits. "És un estudi dissenyat com una necessitat de país amb una voluntat clara de participar en tots els àmbits per tal que totes les conclusions puguin ser assumides per la totalitat d'organitzacions i membres que tenen un paper important a l'hora de decidir en aquest trastorn", ha afirmat Geronès.

Entre el gruix de persones que hi participen, destaca la presència de dos experts externs al Principat que donaran la musculatura i la validesa científica al llarg de la investigació. Per una banda hi ha  Amaia Hervás, psiquiatra i cap de la unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i d'altra banda, hi ha Víctor Adé, director del centre d'educació especial GURU.

Aquest dimecres ha tingut lloc la constitució del consell que donarà a conèixer el contingut del Llibre Blanc. I, posteriorment, hi haurà una segona sessió on s'elevaran les conclusions d'aquesta primera trobada amb un recull d'informació. La intenció és que aquest llibre blanc estigui enllestit en el primer semestre del 2020.