Potenciar el servei de traumatologia: objectiu de Prats

El nou director assistencial del SAAS diu que altres línies d'actuació són la cronicitat i explorar l'hospitalització domiciliària

El nou director assistencial del SAAS, Marcel Prats, s’ha marcat com una de les prioritats potenciar el servei de traumatologia de l’hospital amb una nova organització en la qual s’està treballant i que s’ha d’acabar de perfilar. De fet, s’estan incorporant nous professionals i s’està valorant “una nova manera d’organitzar-se, per unitats”, un nou ‘sistema’ que podria entrar en funcionament a finals d’aquest any o principis de l’any que ve.

El que es busca, manifesta Prats, és potenciar l’ expertesa dels diferents professionals que s’estructurarien, tot i que sota un mateix servei, en funció de diferents àrees d’actuació, com poden ser la mà, l’espatlla, l'esquena, etcètera. Ara com ara s’estan buscant professionals per acabar de completar la plantilla i quan el servei estigui reorganitzat es farà la comunicació oficial de les novetats, tal com incideix Prats.

De manera paral·lela a potenciar aquest servei, també hi ha d’altres línies d’actuació que el nou director assistencial es marca com a prioritàries. D’aquesta manera, s’està treballant en l’atenció a la cronicitat, en el marc del projecte transfronterer Aptitude, que vol detectar gent gran en situació de fragilitat per incidir en la seva atenció, i també la cirurgia major ambulatòria. Altra línia d’actuació que es vol explorar és la de les hospitalitzacions domiciliàries.

Prats manifesta que vol seguir les línies encetades pel seu antecessor, Joan Martínez Benazet, i que en aquest treball continuïsta cal veure quina és la coordinació entre l’hospital i altres àrees com poden ser la primària, salut mental, el Cedre, etcètera. A més, cal tenir en compte l’encaix en el marc de la reforma sanitària i com hauran de “dialogar” els diferents actors sanitaris. Creu que aquesta reforma sanitària és una fita important ja que destaca, entre d’altres, el fet que el país pugui comptar amb una història clínica compartida única. Així, reconeix que “és un repte però també una oportunitat”.

Altra qüestió que vol analitzar Prats és què es pot fer amb les urgències més banals, tenint en compte que a Andorra, a diferència d’altres països, “n’hi ha de traumatològiques” que han de ser ateses en l’àmbit hospitalari ja que requereixen “radiologia, traumatòleg...” i, per tant, cal pensar, per exemple, “quin paper juga el metge referent, quin el servei de permanències...” A més, cal tenir en compte les urgències derivades de la cronicitat i l’encaix del projecte d’atenció a aquest tipus de pacient. Segons el director assistencial del SAAS, el que cal aconseguir és que el pacient sàpiga en tot moment “quins recursos té” i on s’ha de dirigir.