Rècord d'isards dels últims vint anys

La Comissió de seguiment fixa en 168 les captures durant la setmana de caça 2019, que tindrà lloc entre el 15 i el 22 de setembre

La Comissió de seguiment de Caça s'ha reunit aquest dilluns per aprovar el pla de caça de la setmana de l'isard 2019, que tindrà lloc entre el 15 i el 22 de setembre. Per ordre ministerial s'ha aprovat que el total de captures permeses durant aquesta setmana serà de 168, una xifra que s'estableix partint de la població d'isards al país, i que és de 1.168, la més alta dels darrers 20 anys, segons ha informat el Govern en un comunicat posterior a la celebració de la reunió de la Comissió, que ha estat presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol tenen una població de 841 isards i, si a aquesta xifra se li sumen els isards del vedat d'Enclar, amb 327 exemplars, s'arriba als 1.168. L'increment s’atribueix a un bon creixement de la població i a les condicions climatològiques i caloroses de l'estiu, que han permès una abundància dels animals en les zones més fresques del país, exposa el Govern. En aquest sentit, els representants ministerials han agraït especialment la important participació dels caçadors en els recomptes.

Per calcular la xifra d'isards permesos per capturar durant la setmana de caça també s'ha tingut en compte l'índex de creixement, que ha estat d'un 21.88%, i l'índex de captura del 20%. El nombre total de captures permeses representa que es podrà caçar un isard per cada colla d'un mínim de quatre caçadors, ja que s’han inscrit un total de 556.

Pel que fa a la salut de l'espècie, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat disposa d'un pla de vigilància sanitària que fa el seguiment del pestivirus en col·laboració amb el Cos de Banders. Des del setembre del 2018 s'han analitzat 81 mostres de melsa (procedents de 80 captures dins del territori andorrà i d'un animal recuperat mort el febrer del 2018) que indiquen que cap dels 81 isards eren portadors de pestivirus. L'índex de fertilitat global, que s'ha situat en 0,8, i l'índex de creixement, que és del 24,7%, conclouen que la prevalença de la malaltia es manté estable amb una incidència mínima dins la població actual d'isards del país.

També s'han recuperat 153 mostres d'hisops conjuntivals per fer el seguiment de la queratoconjuntivitis infecciosa que pot afectar l'animal. En cap mostra s'ha detectat l'agent etiològic de la malaltia.

En la reunió de la Comissió també s'ha recordat l'existència d'un punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, tot i mantenir l'obligació de comunicar la captura al cos de banders.

Vedat de caça d'Enclar

Finalment, la Comissió de caça ha aprovat el pla de caça del vedat d'Enclar amb un total de 39 captures selectives i una de trofeu mascle. Representa un índex de captura del 12,23%.