El SEP lamenta que el Govern no vulgui fixar les vacances per llei

El sindicat també es mostra decebut perquè no es fixi la jubilació als 60 anys

En el marc de la negociació de la llei del cos especial d'educació, el Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) ha manifestat, en un comunicat, que el Govern vol evitar fixar les vacances actuals del cos per tal de deixar un marc reglamentari prou flexible, que permeti acotar més les vacances d'alguns sectors. Segons explica el SEP, una de les idees és que a banda del concepte vacances, que serien les mateixes que a la resta de cossos (25 dies naturals), s'afegís el concepte 'dies de descans', de manera que obriria a diverses forquilles de dies en funció dels llocs de treball. Aquest afectaria més directament als comandaments, és a dir, directors, caps d'estudis, inspectors i caps d'àrea, que ara ja treballen més enllà de les vacances escolars. La decisió també afectaria altres llocs de treball del ministeri d'Educació, com ha passat amb la reconversió d'alguns càrrecs que ja no disposen de vacances escolars. Tot i la urgència per entrar la llei a tràmit parlamentari, aquesta qüestió encara no està redactada i els representants sindicals, així com altres sindicats de l'administració, creuen que representarà una nova retallada en les condicions laborals dels membres del cos especial.

Una altra demanda llunyana del cos especial d'educació és l'equiparació de la jubilació als 60 anys amb altres cossos especials, si bé les tasques del cos requereixen d'unes bones condicions físiques i psicològiques, per gestionar el sistema educatiu. El SEP recull en el seu comunicat que el Govern els argumenta que calen informes econòmics i que el desgast físic i mental ja es compensa amb els períodes de vacances específics.  

Entre els punts de discòrdia també hi ha la pèrdua de l'estatus de funcionari per part del cos especial, tot i que proposen dotar-los de l'estatus d'agents de l'autoritat per afegir-los una protecció legal.

Un altre punt de debat és l'exclusió dels inspectors d'educació de la categoria de Responsables Administratius i Pedagògics (RAP), amb el pretext que no tenen persones a càrrec i que no gestionen partides pressupostàries. El SEP comenta que el ministeri d'Educació vol reforçar la figura de l’inspector, però que no proposen cap model que pugui aclarir quines perspectives tenen aquests alts funcionaris. Un dels aspectes claus d’aquest grup són les graelles salarials, ja que un docent que passa a ser comandament té un increment gairebé nul per assumir funcions de responsabilitat pedagògica i administrativa. Un fet que fa anys que forma part d’una reclamació per part dels comandaments fixes o temporals, que creuen que la seva tasca no es reconeix en el seu salari.

Pel que fa al polèmic tema dels Ipads, aquest s’emmarca en el paquet de reclamacions materials del col·lectiu docent, ja que els docents no disposen d’un ordinador individual de treball, com sí que tenen la resta de funcionaris. Cal recordar que la tauleta electrònica s’ha integrat com a recurs pedagògic pels alumnes. El personal docent, a més, tampoc està integrat a la xarxa lotus notes de Govern, i se’ls ha de reenviar manualment la informació oficial al seu correu particular o al @educand.ad, que no està reconegut com a correu corporatiu. És per això que el personal del cos demana disposar d’altres materials que evitin haver d’utilitzar el material particular per a ús professional.

En el comunicat, el SEP es mostra convençut que la llei no aportarà massa millores concretes al personal del cos. El darrer cop que es va actualitzar el reglament del personal tècnic, l'acció va generar la primera mobilització de protesta del cos docent d’Andorra. Així, Tot i les demandes del sindicat perquè es detallin més els aspectes laborals a la mateixa llei, la voluntat del Govern és de posposar el debat a properes legislatures.