Sant Julià apuja un 30% la taxa d'higiene i enllumenat

El Comú lauredià ha aprovat, finalment, la liquidació de comptes del 2015, i l’informe de les auditories de l’exercici 2015 de les societats Escola Bressol Laurèdia, Sasectur i Camprabassa, i el pressupost del 2016

Les societats participades tenen unes pèrdues d’1,7 milions d’euros en el cas de Camprabassa, 404.000 euros a Sasectur i 321.600 euros a l’Escola Bressol. El cònsol de Sant Julià, Josep Miquel Vila, ha informat que caldrà augmentar el capital en el cas de Sasectur i l’Escola Bressol per tal que compleixin la Llei de societats anònimes.

Quant a Camprabassa, l’ampliació de capital ja es va fer l’any passat i al gener es va aprovar un crèdit extraordinari per fer front al pagament de proveïdors. No obstant això, Vila ha assenyalat que s’ha hagut de solucionar un error en les amortitzacions, perquè tot i que només s’utilitzi un 22% del terreny, cal amortitzar en funció del 100%, de manera que la xifra s’ha hagut d’elevar dels 50.451 als 270.000 euros. El cònsol major també ha alertat que el capital social de Camprabassa és de 22 milions però que l’endeutament és d’11 milions. Per aquest motiu, Vila descarta que de moment es pugui aconseguir que algun privat vulgui comprar accions de la societat. El cònsol no ha volgut donar detalls del pressupost de Camprabassa i ha anunciat que de cara la setmana vinent farà públic el pla de viabilitat que s’ha dissenyat per tal que es pugui donar continuïtat a Naturlàndia i es puguin mantenir els 70 treballadors fixos de què disposa. Els canvis en el sistema d’explotació, segons ha indicat, ja estan en fase de proves i és previst que es puguin aplicar de cara l’any vinent.

Pel que fa al tancament de comptes del Comú, tot i que la seva aprovació definitiva queda subjecta a l’auditoria que està elaborant el Tribunal de Comptes, el 2015 hi va haver uns ingressos de 12,5 milions (se n’havien pressupostat 11,8) i unes despeses de 9,5 milions (enfront els 10,4 pressupostats). Aquest resultat suposa que el deute del Comú sigui d’11,7 milions d’euros i que el deute consolidat ascendeixi a 23,21 milions, tan sols a 60.000 euros del límit d’endeutament que fixa la Llei.
 
D’altra banda, el pressupost per a l’exercici 2016 s’ha elaborat seguint la normativa de l’anomenada Regla d’Or, l’obligació del Tribunal de Comptes de rebaixar la despesa un 3,3%, i tenint en compte que el deute està gairebé al sostre legal. Per aquest motiu, la majoria comunal ha decidit fer un augment impositiu del 30% de la taxa d’higiene i enllumenat, tenint en compte que el servei té un cost d’un milió d’euros i només es recapten 418.000 euros. Vila ha reconegut que es tracta d’una mesura impopular però necessària, i ha remarcat que tot i la pujada, Sant Julià seguirà sent el Comú amb la taxa més baixa. En concret, el cos per a cada ciutadà passarà dels 45 als 58 euros anuals. En paral·lel, també es preveu reduir la despesa d’higiene en 200.000 euros, gràcies al fet de mancomunar el servei de recollida d’escombraries amb Andorra la Vella.

A més, també s’apuja l’impost de radicació de gasolineres -que passa de 5,6 a 7,7 euros el metre quadrat-; l’impost de radicació de la banca, de 61 a 89 euros el metre quadrat; la radicació de les grans superfícies, que passa de 2,3 a 2,9 euros/metre quadrat; i de la indústria del tabac, que passarà de 2,75 a 4,7 euros/metre quadrat. Finalment, també es fan canvis en els coeficients de les diferents zones comercials en funció del preu del lloguer que hi ha a cada zona i amb la intenció de revitalitzar el teixit comercial. Així, s’ha apujat el coeficient de diferents zones de magatzems i s’ha abaixat en el cas de l’avinguda Verge de Canòlich, plaça Major i avinguda Rocafort. L’augment d’impostos suposarà ingressar 130.000 euros més en concepte d’higiene i enllumenat i gairebé 300.000 euros més per l’increment de l’impost de radicació.

Pel que fa a les despeses, s’ha aprovat un pressupost de 10,9, un 18% inferior al de l’any 2015, però que sumant el crèdit extraordinari de 3,5 milions d’euros que es va aprovar al gener per fer front als proveïdors de Camprabassa, el resultat final preveu un dèficit de 1,7 milions. Tal com ha indicat el cònsol major, es preveu tancar l’any 2016 amb un deute consolidat de 22,7 milions, per sota del deute actual i, per tant, dins del compliment de la Llei de finances comunals. La reducció de les despeses es reflecteix sobretot en les transferències corrents, que baixen un 88% ja que no es transferiran diners a Camprabassa, la reducció de les inversions en un 66%, i una contenció dels béns corrents en un 14,4%.  

Durant la sessió de Comú d’aquest dimecres, el conseller de la minoria per Unió Laurediana, Joan Albert Farré, ha argumentat l’abstenció en l’aprovació del pressupost del 2016 pel fet que la majoria no els hagi deixat participar en la seva elaboració. Pel mateix motiu, Farré no ha volgut tampoc valorar si veuen amb bons ulls l’augment impositiu proposat per la majoria. Quant als comptes del 2015, l’oposició considera que l’endeutament no està realment tan pròxim al límit legal com assegura la majoria, i que si s’arriba a la xifra dels 23,2 milions d’euros és perquè la nova corporació ha comptabilitzat un deute a llarg termini de Camprabassa, que ascendia a 1,5 milions d’euros, mentre que en exercicis anteriors el Tribunal de Comptes havia donat per bo que no s’inclogués. En canvi, el cònsol major ha explicat que el deute ja hi era, però que va ser precisament durant l’any passat quan es va signar el contracte d’aquest deute a llarg termini, i que per tant calia comptabilitzar-lo.