Tres de cada quatre presos són estrangers

Els interns en presó preventiva han augmentat considerablement en deu anys

El nombre d'interns a la presó en caràcter provisional ha augmentat de forma molt significativa en deu anys, segons l'informe que ha publicat el Consell d’Europa, que recull la tendència de les presons europees del 2005 al 2015.

A banda d'això, tres quartes parts dels interns en presó preventiva eren estrangers fa tres anys, mentre que el 2005 era un de cada quatre. Cal tenir en compte que el 2015 el 77% dels reclusos de la Comella eren estrangers, mentre que la mitjana europea és del 12%.