La Universitat d'Andorra oferirà el màster en educació a partir del curs que ve

La formació servirà per especialitzar els docents en el nou sistema d'ensenyança andorrà, basat en les competències

La Universitat d'Andorra (UdA) impartirà, a partir del curs que ve, el màster estatal en educació, una titulació pròpia que el Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. La formació, que es podrà cursar per mòduls, tindrà una durada de 120 crèdits europeus. El màster oferirà als titulats de bàtxelor en ciències de l'educació i als professionals de l'educació l'oportunitat d'especialitzar-se en el sistema educatiu andorrà, basat en el Permsea (Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà), en què es valoren les competències assolides pels estudiants.

El títol facilitarà l'accés al món laboral dels nou titulats en ciències de l'educació i permetrà al professorat en actiu formar-se en el sistema competencial en el qual es basa el model educatiu andorrà. Els titulats desenvoluparan el programa acadèmic amb les mateixes metodologies que hauran de posar en pràctica amb els seus alumnes, facilitant així la seva integració professional en els equips educatius. A més, la titulació incorpora un mòdul de cultura democràtica, seguint el model proposat pel Consell d'Europa, esdevenint un referent únic a Europa en aquest àmbit.

El màster està format per cinc mòduls i un treball final. Cada mòdul és independent, de manera que es pot cursar complet o per mòduls. Cada mòdul conté una estada formativa i/o un treball final de mòdul. La temàtica dels mòduls es divideixen en àmbits com la intervenció educativa, orientada a la docència a segona ensenyança, batxillerat i formació professional en una escola inclusiva; l'ensenyament especialitzat, orientat a la intervenció, en entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes capacitats o importants dificultats d'aprenentatge per raons de discapacitat o altres casuístiques; cultura democràtica, orientat a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d'Europa, i, finalment, les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació (TAC), orientat a desenvolupar la competència digital del titulat.

L'UdA ja imparteix tres màsters: el de dret, especialitzat en el sistema judicial andorrà; el d'administració i direcció d'empreses i el d'enginyeria informàtica.

D'altra banda, el consell de ministres també ha aprovat el Decret de publicació dels nous programes de segona ensenyança de l'Escola Andorrana. Els programes estableixen les competències i els recursos de les set àrees d'aprenentatge (llengües, matemàtiques, ciències físiques i de la natura, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, educació musical i educació física) que configuren el pla d'estudi de segona ensenyança i que els alumnes han de desenvolupar al llarg de la seva formació.

L'actualització dels programes de segona ensenyança de l'Escola Andorrana (la darrera versió es va decretar l'any 1999) s'emmarca en el Permsea, establint els referents curriculars i les orientacions pròpies de l'ensenyament per competències que els docents de l'Escola Andorrana han de desplegar al dia a dia en el si de les aules.

Beca per al Collège d'Europe

Finalment, el Govern també ha aprovat l'obertura de la convocatòria de la beca d'estudis de nivell de màster al Collège d'Europe per al curs acadèmic 2019-2020 al campus de Bruges (Bèlgica) o al campus de Natolin (Polònia). El Collège d'Europe és una institució d'ensenyament superior que ofereix estudis de màster en l'àmbit de la política, la diplomàcia, el dret i l'economia de la Unió Europea. La beca és d'un import de 25.000 euros, dels quals 16.500 euros es destinen a la matrícula i 8.500 euros s'atorguen per a l'allotjament i la manutenció dels estudiants.

La beca s'emmarca en l'acord que el Govern té amb aquest centre des de l'any 1998 i dona continuïtat a la política de l'executiu de promoure els ajuts d'excel·lència acadèmica i els estudis europeus. Els estudiants interessats que compleixin els requisits d'admissió publicats al web www.coleurope.eu poden presentar abans del 16 de gener del 2019.