Els advocats volen limitar les vegades que un candidat pot fer la prova d'accés a la professió

Des del col·legi palesen també el col·lapse que els recursos contra l'AREB estan provocant a la secció administrativa

El Col·legi d'Advocats és favorable que es fixi una limitació a les proves d'accés a la col·legiació, ja que consideren que el que no és normal és que hi hagi candidats que es presentin als exàmens "sense estudiar" tal com ha posat en relleu la degana, Sophie Bellocq. D'aquesta manera, des que aquestes proves es van posar en marxa, i ja van quatre convocatòries, s'ha detectat que hi ha persones que es presenten sense tenir els coneixements suficients. Per aquest motiu, des del col·legi proposaran al Govern limitar el nombre de vegades que un candidat es pot presentar a un examen.

Així, des del col·legi s'opta per aquesta limitació sense parlar d'una xifra exacta de convocatòries ja que Bellocq ha posat en relleu que "l'important és que es tracti una limitació, no de quantes vegades" i, en tot cas, ha remarcat que hauria de ser "raonable". Cal recordar que aquest examen es va instaurar al 2016 per obrir l'accés a l'exercici com a advocat i a la col·legiació, per garantir uns coneixements de dret andorrà. Des de llavors s'han fet quatre convocatòries, una per semestre, en les quals el volum de candidats no ha estat massa elevat. Així, en la primera n'hi va haver dos i cap la va passar; a la segona s'hi van presentar cinc persones, tres de les quals van aprovar; a la tercera hi va haver quatre candidats amb el 50% d'aprovats i a la quarta, que s'acaba de fer el mes de març, hi ha hagut quatre candidats dels quals només un ha superat amb èxit l'examen. Bellocq ha destacat que hi ha hagut dues persones que ja s'han presentat a tres convocatòries i que una d'elles encara no ha aprovat. Davant aquesta circumstància remarca que "si s'estudia raonablement no hi ha d'haver cap problema" per aprovar i ha lamentat que hi hagi persones que pensin que "només per presentar-se ja aprovaran".

Bellocq ha explicat que aquest mes de setembre la Universitat d'Andorra posarà en marxa el màster en dret andorrà que permetrà que els estudiants que el superin no hagin de fer aquest examen d'accés a la col·legiació i ha recordat que amb el postgrau s'està exempt d'una part de l'examen. Ha remarcat que només un estudiant ha presentat un recurs contra el reglament que regula aquestes proves i que quan van mantenir una reunió amb una associació d'estudiants van "entendre" les explicacions sobre les proves i la seva necessitats exposades pel col·legi.

La degana dels advocats ha assegurat que desconeix per què hi ha tan pocs candidats, tot i que ha recordat que amb la carrera de dret es poden fer altres tasques més enllà d'exercir com a professional liberal i també ha recordat que abans que s'instaurés aquesta prova, en un termini de dos anys o dos anys i mig hi va haver entre 30 i 40 persones estrangeres que van arribar al país per exercir.

Col·lapse a la via administrativa

Altra qüestió que des del col·legi volen plantejar al Govern és el col·lapse que està patint la secció administrativa arran de l'elevat volum de recursos contra l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). D'aquesta manera, Bellocq ha recordat que la Llei de reestructuració i resolució d'entitats bancàries fixa que els assumptes contra l'AREB són prioritaris, la qual cosa està provocant que d'altres hagin quedat "bloquejats", que "no avancin". Per aquest motiu, des del col·legi consideren que o bé el legislatiu o bé el Govern han de trobar una solució a aquest problema, destinant, per exemple, més recursos a aquesta secció que ara com ara compta amb dos batlles i tres magistrats. En aquest sentit, Bellocq ha assenyalat que hi ha la possibilitat de nomenar substituts 'ad hoc'. Des del col·lectiu de lletrats creuen que cal una solució ja que fins ara aquesta secció resolia força ràpidament els assumptes i ara queden encallats.