Societat 29/06/2022

Els allotjaments turístics tenen fins a l'1 d'octubre per inscriure's al registre

La liquidació de la taxa es farà de forma trimestral

ANA
2 min
Hotels de la capital.

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el reglament de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics, que entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Aquest Reglament, que desplega la llei reguladora de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics, regula les obligacions censals i de liquidació relatives a aquest impost, així com la seva gestió i control. El text regulador també estipula els aspectes relacionats amb la liquidació del pressupost que es farà de manera trimestral mitjançant domiciliació bancària, transferència o mitjançant la passarel·la de pagament de l'Oficina Virtual. D'aquesta manera, la taxa, que entrarà en funcionament l'1 de juliol, no s'haurà de liquidar fins a l'octubre. De l'1 al 14 d'aquest mes, l'Agència Tributària farà una proposta de liquidació a l'allotjament turístic, i aquest tindrà del 15 al 31 d'octubre per acceptar-la o mirar si hi ha alguna anomalia. Tot i que el pagament el faran les persones físiques o jurídiques allotjades, per a l'administració tributària serà l'allotjament turístic qui ha de fer la recaptació i després la posterior liquidació. En aquest sentit, tots els allotjaments turístics tenen fins a l'1 d'octubre per inscriure's al registre.

Tal com ha afirmat el ministre portaveu, la taxa turística té una voluntat finalista que esdevindrà indispensable per millorar la promoció i implementació de noves accions amb l'objectiu d'impulsar un turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat. El passat mes de juny el Consell General va aprovar la llei reguladora de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics que crea l'impost sobre les estades en allotjaments turístics. Aquest impost grava les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que facin els contribuents en qualsevol dels allotjaments turístics previstos en la legislació vigent en matèria d'allotjament turístic, i en els grups d'allotjaments turístics que es puguin establir per Llei, exceptuant les àrees d'acollida d'autocaravanes.

El reglament estipula que són contribuents d'aquest impost totes les persones físiques que facin una estada en un allotjament turístic. De la mateixa manera, es consideren contribuents d'aquest impost les persones jurídiques a càrrec de les quals s'expedeixi la factura o document anàleg corresponent a les estades en allotjaments turístics efectuades per persones físiques que formin part d'aquesta entitat o organització. Si les persones físiques no formen part d'aquesta entitat o organització són elles les que s'han de considerar com a contribuents.

Els allotjaments turístics s'han d'incloure en el Registre d'Allotjaments Turístics amb la descripció relativa al tipus d'allotjament, la categoria i les modificacions que es puguin fer sobre les característiques d'aquests. En la mateixa sessió de Govern s'ha informat de l'ordre ministerial que aprova el contingut del formulari de Declaració censal-Impost sobre les estades en allotjaments turístics i que determina que els substituts del contribuent de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics han de presentar per l'alta, les modificacions i la baixa en el Registre d'Allotjaments Turístics, el formulari de l'apartat primer de forma telemàtica.

stats