La major part d'alumnes de Formació Professional troba feina en acabar els estudis

Els titulats valoren la formació rebuda i l'adequació dels continguts de les classes en el mercat laboral amb un notable alt

Més del 80% dels titulats en les diferents branques de Formació Professional en el sistema educatiu andorrà tenen feina un cop acabats els estudis. D'aquests, més del 10% van trobar feina abans de graduar-se, al voltant del 80% la va trobar en menys d'un mes i el 3% va trigar entre un i tres mesos en tenir un contracte laboral. La gran majoria de titulats treballa en empreses del Principat i, entre ells, més del 70% compten amb un contracte indefinit, mentre que més del 20% han signat un contracte temporal. Així es desprèn de l'estudi d'inserció laboral dels estudiants de la Formació Professional, que han presentat aquest dijous el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i la directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), Marta Fonodella.

Els antics alumnes de Formació Professional valoren amb un notable alt la formació rebuda i els coneixements que després han posat en marxa en el lloc de treball. Els aspectes millor valorats són la satisfacció amb la feina, el contingut d'aquesta feina i la utilitat dels coneixements que van adquirir en la Formació Professional aplicats al lloc de treball, mentre que l'ítem pitjor valorat és la retribució, amb 7,5 punts sobre 10.

Les dades es van obtenir a partir d’entrevistes telefòniques durant el primer semestre de 2017 a 303 alumnes del Centre de Formació Professional. Es van escollir dues promocions, 2012-2013 i 2015-2016, per conèixer la inserció laboral a curt i llarg termini, a més de l’adequació entre la formació rebuda, les exigències en el mercat laboral i poder identificar els punts forts i febles de les branques educatives del centre.

El ministre Jover veu els resultats molt satisfactoris, "en el sentit que demostren una excel·lent inserció professional dels titulats de Formació Professional del sistema educatiu andorrà". Amb tot, ha posat en relleu la necessitat de continuar repetint l'estudi en els anys vinents, no només per poder tenir dades més fiables, sinó també perquè "el mercat laboral és molt dinàmic" i veu necessari que la formació dels titulars s'adapti constantment a les necessitats de les empreses andorranes.

Canvis metodològics

L'estudi arriba en el moment que el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior està aplicant un canvi en l'orientació metodològica, basada en la mateixa metodologia que s'està seguint en els estudis superiors. Els canvis, sumats a la introducció del Batxillerat Internacional, "seran un element més per dignificar i prestigiar la formació professional que estem fent des del sistema educatiu andorrà", ha afirmat el ministre Jover.