Societat 11/05/2021

Andorra disposarà d'hospitalització domiciliària a partir del juny

El servei permetrà reduir els costos d'un ingrés en un 40%

A. S.
3 min
El ministre de Salut, Joan Marínez Benazet, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, durant la presentació del programa

Andorra la VellaL'hospitalització domiciliària serà una realitat a partir del juny. Aquest dimarts, el ministre de Salut, Joan Marínez Benazet, acompanyat del director general del SAAS, Josep Maria Piqué, han explicat que el projecte té com a objectiu que els pacients "puguin rebre l'atenció al seu domicili i no hagin d'anar a l'hospital" per evitar els riscos d'una hospitalització, ha comentat el ministre. En un inici, aquest servei s'iniciarà amb un màxim de sis malalts simultanis a casa amb l'atenció d'una infermera i s'anirà desplegant progressivament. Piqué ha exposat que aquesta hospitalització domiciliària permetria reduir els costos d'un ingrés a l'hospital en un 40%, i pel mateix motiu, "el pacient tindria un menor copagament en comparació amb l'hospitalització convencional".

Programa d'hospitalització domiciliària

Entre els motius principals d'aquest nou programa, Piqué ha exposat que entre el 8 i el 10% dels pacients hospitalitzats desenvolupen infeccions que no portaven del carrer, i que a més, entre un 40 i un 60% dels malalts hospitalitzats "perden pes durant l'ingrés hospitalari". D'altra banda, Piqué ha explicat que diversos estudis mostren que l'hospitalització a domicili és segura, té resultats similars o millors a l'hospitalització convencional, estalvia costos i obté un elevat grau de satisfacció per part dels malalts i dels seus familiars. A més, "la pandèmia ha reforçat encara més aquesta perspectiva" per tal d'evitar que les persones malaltes en un hospital puguin estar en contacte amb el virus.

Pel que fa a la població diana i potencial d'aquest servei, serien les persones grans seguides ambulatòriament dins del programa de persones fràgils que presenten una agudització d'alguna de les seves malalties cròniques i que requereixen un període transitori d'atenció de més alta intensitat, les quals anirien a través del servei d'envelliment i salut. El programa també inclou a persones de qualsevol edat i que presenten una malaltia aguda que requereix hospitalització i que es podrien detectar a través del servei d'Urgències i se'ls indicaria aquesta hospitalització domiciliària a través del servei de medicina interna. Entre les principals patologies susceptibles d'aquest servei hi hauria la necessitat de fer un tractament antibiòtic per via parenteral, les malalties cròniques descompensades com insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva crònica o per tractaments parenterals per trombosis venosa.

Piqué explica la reducció de costos

Piqué ha comentat tan sols entre un 15 i un 20% dels malalts que podrien tenir una indicació per a l'hospitalització domiciliària "acaben complint els requeriments per fer-la". Entre aquests, hi ha d'haver una situació sociofamiliar adient que permeti a un cuidador tenir cura del malalt, un consentiment acceptat, l'absència de comorbiditat psiquiàtrica significativa i "una ubicació del domicili a una distància i accessibilitat raonable que faci factible els desplaçaments de l'equip sanitari", ha declarat el director del SAAS.

Més intimitat

Entre els beneficis d'aquesta hospitalització, Piqué ha indicat que a banda de disminuir els riscos, l'hospitalització domiciliària millora la intimitat del pacient que es troba al seu entorn habitual i a més, pot dur una dieta més ajustada als gustos personals. En la mateixa línia, "l'atenció és molt més personalitzada", hi ha una major implicació del mateix malalt en les seves cures i no hi ha tanta limitació en les visites, ha comentat. D'altra banda, el sistema sanitari podria reduir els malalts que passen per urgències, disposar de més llits i reduir les infeccions nosocomials. Quant al cost, la tarifa acostuma a ser de "2.200 euros per estada, i amb la de l'hospitalització domiciliària seria d'uns 1.300 euros, un 40% inferior", ha indicat.

Tant Benazet com Piqué han reiterat que el programa s'iniciarà amb aquests sis pacients, però que s'anirà desenvolupant progressivament, ja que no es fa cap inversió important prèvia, i es podria arribar fins a vuit. A banda de les infermeres, els metges seran els mateixos del servei d'envelliment i de salut i del servei de medicina interna, que com a mínim faran una visita al pacient durant aquest període. "L'únic que pot augmentar segons vagi evolucionant és que hi hagi una major càrrega d'infermeria", ha indicat el director del SAAS. Així, el personal infermer sempre farà un mínim d'una visita diària i a banda, hi haurà també un metge responsable d'aquesta hospitalització, en la que s'utilitzarà la història clínica electrònica amb els mateixos requeriments que pels malalts en hospitalització convencional.

stats