Un casino sense 'peròs'

La possibilitat de captar un segment turístic inexistent al país, la dinamització i la generació de llocs de treball, elements que més destaquen els agents que es poden veure beneficiats per la infraestructura

El casino s'ha de convertir en un nou pol d'atracció de turistes i, a la vegada, en un dinamitzador de l'economia andorrana. Així ho consideren empresaris, hotelers, comerciants, tots ells agents que es poden veure beneficiats per l'arribada d'aquesta nova infraestructura a Andorra. L'optimisme varia segons qui ho valori, però cap d'ells ho planteja des d'un punt de vista negatiu o al·lega que tenir un casino a Andorra pot ser perjudicial per als seus interessos. Independentment de qui l'hagi d'acabar gestionant, d'on s'ha d'ubicar i sense entrar a valorar tot el litigi judicial que hi ha obert en l'actualitat, queda clar que el casino és un projecte desitjat.

Començant per la mateixa ministra de Turisme, Verònica Canals. Recent arribada al càrrec, però que no dubta en afirmar que és un "bon" projecte per al sector turístic perquè generarà més "trànsit" de visitants. El Govern el considera clau per dins del seu projecte estratègic de diversificació de l'oferta.

Un parer que comparteixen des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). El seu president, Carles Ramos, exposa que portarà "un tipus de turista que no existeix", de més alt poder adquisitiu i que s'allunya del tradicional familiar, que és el que acostuma a ser majoritari al país. I això, evidentment, es traduirà en un augment de l'ocupació hotelera. Tampoc es pot parlar que sigui la fórmula màgica per revertir l'actual situació de caiguda de les pernoctacions, opina Ramos, però sí que ha de permetre ajudar a remuntar la situació. "Si es fa de manera atractiva, ens anirà bé", afegeix.

Anant ara al teixit empresarial, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) explica que hi ha consens amb el posicionament que el casino representarà una "diversificació de l'oferta turística actual", i que contribuirà en el procés de "desestacionalització" en què es troba immers el país. A la vegada, s'erigeix de complement dels sectors més tradicionals, a paraules del director gerent de la CEA, Iago Andreu. I, igual que la UHA, "atraurà un altre tipus de turisme", defensen. Un turisme que ve atret per paràmetres menys habituals com poden ser les compres, el luxe i, evidentment, el joc.

A més, es tracta d'un perfil de visitant que també vindrà atret pels baixos impostos vinculats al món del joc que hi ha Andorra, plantegen des de la CEA. En d'altres paraules, del que guanyin, l'Estat els treurà menys que si ho guanyessin a molts altres països.

En clau nacional, la CEA també valora que, com que el casino generarà activitat econòmica, servirà com a "dinamitzador" per a les empreses del país, planteja el nou director gerent. Per exemple, caldrà constructores per tirar endavant l'edifici, un cop es posi en marxa requerirà de llocs de treball (especialitzats i no tant), i de proveïdors per a la demanda del consum intern dins del casino.

Finalment, dins del sector comercial, consideren que tot el que siguin accions per portar a més gent, és positiu. "No serà definitiu, però el casino tindrà un gran impacte", manifesta Antonio Miralles, vicepresident de l'associació de comerciants Riberaygua i Travesseres. Es convertirà en "un element més", afegeix. Comercialment, confien que això es tradueixi en més compres a les botigues andorranes, tot i que, ara per ara, és "una incògnita" si serà així, opina.

Miralles, igual que la CEA, també destaca l'impacte fiscal positiu del sector del joc dins d'Andorra, i que s'ha de vendre fermament per portar el màxim de gent al casino.