El 8,5% dels policies són dones

Andorra té una ràtio d'un agent per cada 308 habitants

Andorra tenia a finals de desembre de l'any passat 304 efectius policials, amb una variació anual del -1,3% (308 efectius al mateix període de l'any passat). A la mateixa data de referència, hi havia 71 efectius penitenciaris (un més que a l’any anterior) i 135 efectius dels bombers (els mateixos que al 2017).

Segons les dades que Estadística ha fet públiques aquest dijous, pel que fa als efectius policials, 246 formen part del personal policíac (21 dones, el 8,5%) i 58 són personal administratiu/tècnic. El 78,6% dels efectius policials són homes i el 21,4% restant són dones, tot i que aquesta proporció varia notablement segons la tipologia de funcions. La ràtio d’efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 323, el que suposa un augment del +11,8% en relació a l’any 2017, per sota d'Espanya o França. La ràtio la lidera Montenegro, amb 685 per cada 100.000 habitants. Si es fa el càcul a partir de la població total d'Andorra (uns 75.000), la ràtio se situa en un agent per cada 308 habitants.

Quant als efectius penitenciaris, 62 formen part del personal penitenciari i nou corresponen a personal administratiu/tècnic. El 84,5% dels efectius penitenciaris són homes i el 15,5% restant són dones. El rati d’efectius penitenciaris se situa en 93 per cada 100.000 habitants, és a dir, que disminueix el -0,4% respecte a l’any anterior. Per últim, els 135 efectius dels bombers es distribueixen en 118 i 17 són administratius o tècnics. Únicament el 10,4% dels efectius dels bombers són dones, respecte al 89,6% d’homes. La ràtio d’efectius dels bombers és de 177 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa del -1,8% comparat amb l’any 2017.