L'escola Meritxell podrà potenciar les activitats mercantils

El projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell permetrà que el centre pugui crear iniciatives rendibles per donar feina a persones amb discapacitat

A partir d'ara l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell podrà dur a terme activitats mercantils, sense desvirtuar l'absència de l'ànim de lucre, però anant "més enllà" del projecte que es duu a terme actualment a través del taller Xeridell, on s'elaboren objectes que posteriorment són venuts. D'aquesta manera, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que amb el projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, que el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, es dona l'empara necessària a dur a terme aquestes activitats que podrien acabar plasmant projectes en els quals "emmirallar-se" amb els que es fan en altres països, on es creen empreses rendibles, i en què hi treballen persones amb discapacitat.

Espot ha posat en relleu que el que es fa a Xeridell és "un inici de camí" però que es vol que projectes que són factibles en altres llocs es puguin traslladar a Andorra. El titular d'Afers Socials ha concretat que aquesta llei té per objectiu transformar l'associació actual en fundació a través d'una llei específica i ha emmarcat la necessitat d'aquest canvi en la transformació social i econòmica que ha experimentat el país des que l'escola es va crear, el 1969. A més, ha recordat també el canvi legislatiu amb lleis com la de serveis socials i sociosanitaris o la de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. D'aquesta manera, ha recordat que el centre compta ara com ara amb 560 associats, atén a 425 persones i compta amb 250 treballadors i setze serveis o programes, a més d'un pressupost aproximat de vuit milions d'euros.

Així, la finalitat del nou text legal, que és la conseqüència de l'assemblea de socis de l'escola que va aprovar la dissolució de l'associació i la creació d'una fundació, ha de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, garantir els seus drets i generar noves oportunitats per a una vida plena i un desenvolupament integral a través de l'atenció social, sociosanitària, educativa i laboral. Així, tal com ha comentat Espot, tot i que pel que fa al funcionament per als treballadors, familiars i persones ateses no ha de suposar canvis, sí que comportarà una "millora de les prestacions" que es donen. Així, ha destacat que treballadors i usuaris "marxaran a la nit com a associació" i l'endemà "ja serà una fundació", sense que percebin el canvi.

El govern d'aquesta fundació recaurà en un patronat que estarà integrat per un mínim de set membres, entre els quals n'hi haurà de permanents i de designats. Entre els primers hi haurà el Bisbat d'Urgell, els ministres competents en Afers Socials i Educació i, com a novetat la CASS, ja que tal com ha recordat Espot és el tercer finançador de l'escola per darrere del que rep del Govern. Els patrons designats seran una persona de l'associació d'usuaris, familiars i representants legals i dos representants de la societat civil. La presidència honorífica recaurà en el bisbe d'Urgell.

En l'apartat del règim econòmic es determina que els preus dels serveis seran els que estableixi Govern en el cas d'aquells que derivin dels convenis de col·laboració i que en la resta de casos, els establirà l'escola. La llei també incorpora un annex amb els estatuts que, per primera vegada, desenvolupa la figura i les competències de la direcció general i, a més, es crea una comissió d'atenció per cada programa que servirà per dirimir queixes, reclamacions o propostes de millora.