L'inici del cas BPA es pot endarrerir més

La Batllia haurà de retirar de la causa les escoltes relacionades amb un altre cas

La primera instància, és a dir, la Batllia, haurà de ser l'encarregada de retirar de la causa BPA, que està pendent de judici el mes de setembre, les escoltes telefòniques que van ser incorporades procedents d'un altre cas en què hi havia implicat un alt càrrec de l'entitat bancària però que no està imputat en aquest assumpte. Així es desprèn d'un aute que ha estat dictat pel Tribunal Constitucional i que surt publicat aquest dimecres al BOPA. El directiu de l'entitat bancària havia presentat un recurs d'empara davant l'alt tribunal relatiu a l'execució de la sentència que no ha estat admès a tràmit, però en la seva resolució el Constitucional assenyala que en aquest cas "correspon a la jurisdicció ordinària, conforme a les mesures d'execució de les resolucions judicials, executar la decisió del Constitucional, és a dir, a l'òrgan de primera instància que va conèixer la causa".

Cal destacar que el 15 de març del 2019 el mateix Constitucional va dictar una sentència en què s'estimava el recurs d'empara que havia presentat aquest directiu, que al·legava la vulneració dels drets a la intimitat i al secret de les comunicacions, i que va suposar una declaració per part de l'alt tribunal que les intervencions telefòniques practicades només podien ser tingudes en compte en el procediment que havia estat tramitat a Espanya, que era on s'havia investigat l'home. Per tant, s'establia que "no podien ser incorporades a cap altre procediment, i en haver-ho estat, procedia la seva retirada del procediment seguit a Andorra". Arran d'aquesta sentència el directiu va demanar al Tribunal Superior que executés aquesta sentència, però aquest ho va desestimar, motiu pel qual ara ha presentat aquest recurs d'empara per la vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, que el Constitucional ha decidit no admetre a tràmit.

Malgrat aquesta inadmissió, de l'argumentació judicial se'n deriva que ha de ser la Batllia la que executi aquesta sentència i qui, per tant, retiri de la causa BPA aquestes escoltes. Aquest procés es podria allargar durant un temps, per la qual cosa, l'inici de la causa el mes de setembre es podria veure afectat i, novament, podria ser posposat.