Societat 17/06/2021

L'Economia Circular eliminarà dels súpers diversos articles de plàstic d'un sol ús

La llei, que ara entra al Consell, es marca objectius “ambiciosos” de reciclatge i de reducció del consum d'aigua

ARA Andorra
4 min
La ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha presentat aquest dijous, juntament amb la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, l'articulat del projecte de Llei d'Economia Circular

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha presentat aquest dijous, juntament amb la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, l'articulat del projecte de Llei d'Economia Circular aprovat pel Govern en la darrera sessió ministerial. La finalitat del text legislatiu, han apuntat, “és canviar de model, en el sentit que l'actual és un model lineal i voldríem promoure una transició cap a una economia circular: això vol dir intentar produir el mínim possible de recursos i que els que generin es puguin reutilitzar”.

El text legal incideix, sobretot, en el consum: “volem canviar els hàbits de consum perquè siguin molt més sostenibles”, ha dit Calvó, per afegir que ja no es trobaran determinats productes de plàstic d'un sol ús. La futura llei també fa èmfasi en l'àmbit alimentari. Preveu un objectiu “molt ambiciós” en l'àmbit del malbaratament alimentari. “Entenem que aquest canvi d'hàbit ha de passar per informar el consumidor i per sensibilitzar els empresaris, sobretot del sector de la construcció, el turístic i el del comerç”, ha enumerat la ministra.

La llei presenta uns objectius “que entenem com a mínims”: arribar al 65% de reciclatge general al país abans de l'horitzó 2035. Actualment aquest percentatge se situa en el 50%. “Haurem de treballar amb els comuns per mirar de potenciar la recollida selectiva”, ha dit Calvó. Un altre objectiu és reduir el 10% la generació de residus urbans. I situar per sota dels 150 litres per dia, el consum d'aigua de la població equivalent. Actualment, el consum per persona se situa al voltant dels 230 litres. També es proposa reduir a la meitat el malbaratament alimentari.

Més enllà dels objectius que marca l'articulat, el projecte preveu l'elaboració d'un document públic de planificació de les accions i mesures per assolir-los, en el qual hi haurà participació pública en la seva elaboració i que es revisarà cada 5 anys.

Pel què fa a l'apartat que regula el consum sostenible, la directora del Departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, ha explicat que es regularan els productes de plàstic d'un sol ús. “Es diferencia aquells que tenen una alternativa al mercat d'aquells que no la tenen. Els primers es prohibiran, i seran aquells que estan fabricats amb plàstics oxodegradables (en sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la llei). S'elaborarà una llista amb aquests productes. Pel què fa als recipients de begudes de menys de 3 litres es prohibiran aquells que no tingui les tapes unides al recipient (a partir del juliol del 2024). També es desenvoluparan programes de reducció dels productes que no tenen alternativa al mercat.

Els productes que deixaran d'estar disponibles per a la ciutadania són els bastonets de cotó, els coberts, plats i palletes de plàstic, els agitadors de begudes, els pals per subjectar els globus i els recipients de poliestirè expandit si estan destinats al consum immediat.

Encara sobre consum sostenible, en l'àmbit del malbaratament alimentari, des del ministeri es proposen impulsar un programa de prevenció que impliqui tant productors com distribuïdors. Que promoguin la venda a granel de productes i que evitin els envasos d'un sol ús, i que evitin els contractes amb operadors de la indústria alimentària que no admetin la donació d'aliments a entitats.

Els productors andorrans hauran d'etiquetar amb la data de consum preferent, els productes que ho permetin, i evitar els envasos de plàstic. La llei també incideix en l'àmbit de la restauració col·lectiva en establiments educatius i per a la gent gran: que hauran de promocionar una alimentació respectuosa amb l'equilibri ecològic.

Hi ha un apartat dedicat a la informació per a la promoció de productes i béns sostenibles. El Govern crearà un distintiu d'economia circular per identificar i reconèixer els establiments, empreses i entitats que desenvolupin accions notables en el marc de l'economia circular. També preveu ajudes, amb unes partides, entre el 2022 i el 2023, de 150.000 euros, per a la creació d'empreses i activitats que contribueixin “de manera substancial” a la transició cap a l'economia circular.

S'informarà els consumidors de la promoció de productes i béns sostenibles. També els comerciants d'aparells elèctrics i electrònics hauran d'informar sobre l'obsolescència prematura. I hi haurà una prohibició de repartir publicitat no desitjada.

La llei posa el focus en tres sectors per a la promoció de l'economia circular: la construcció, el comerç, i el turisme i la restauració. En la construcció, es regularà la fi de condició de residu i foment de materials reciclables. En la restauració s'obligarà a prevenir el malbaratament i es promocionaran els envasos de vidre retornable. I en el comerç, es promourà la venda a granel i els recipients reutilitzables.

L'articulat preveu una millora en la gestió de residus. “Regularà la fi de condició de residus, perquè aquests puguin ser reutilitzats. També és previst que es regulin els sistemes de devolució i retorn, perquè es pugui retornar un import al consumidor si retorna el producte”, ha dit Calvó. La llei de residus s'haurà d'harmonitzar amb les directives europees.

Hi ha un capítol destinat al “rol exemplar de l'Administració”. Haurà d'implementar programes i accions per assolir els objectius bàsics, haurà de prioritzar productes de proximitat i els productes a granel i en grans formats, i la reducció dels productes de plàstic.

Finalment, l'articulat també preveu un procediment sancionador: “el text vol impulsar la transició cap a una economia circular i, per tant, sí que hi ha previstes sancions, però no són els capítols més importants. Volem fomentar un canvi d'hàbits i no que tingui una connotació de repressió”, ha assenyalat la ministra. Es preveuen sancions lleus, de 60 a 300 euros. Greus: dels 300 als 3.000 euros, relacionades amb les obligacions de la llei. I molt greus: de 3.000 a 12.000 euros, relacionades amb la gestió incorrecta de residus.

stats