Societat 28/08/2019

El 16,4% de les llars no disposa de cap vehicle

Ensenyament és el sector on es destinen més diners a l'estranger

Joan Ramon Baiges
2 min
Gràfic amb la tipologia dels vehicles a les llars / DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA

Andorra la VellaEl 82,3% de les llars del Principat disposa d’un vehicle tipus turisme, mentre que el 16,4% de les no disposa de cap vehicle, d’acord amb les dades de l’any 2018 i segons l'informe del departament d'Estadística, que remarca que hi ha un lleuger descens (-1,0%) en els vehicles de tipus turisme, mentre que augmenta la proporció de llars amb 'motocicleta o ciclomotor'(+2,5%) i'altres vehicles' (+0,1%) i de llars sense vehicle (+0,1%). Cal tenir en compte que cadascuna de les categories mostra el percentatge de llars que disposen del tipus de vehicle esmentat i, per tant, una mateixa llar pot figurar en més d’una categoria.

D'altra banda, si s’analitzen per grup de consum els percentatges de la despesa total efectuada al Principat i a l’exterior, quasi tots els grups presenten un pes més alt al Principat que a l’estranger, on destaquen els grups de 'Begudes alcohòliques' i i 'Comunicacions' que superen el 95% de la despesa al Principat. L’únic grup amb una despesa a l’exterior superior a l’efectuada al Principat és'Ensenyament' que ha augmentat del 55,9% el 2017 al 63,6% el 2018. Respecte a l’any anterior, destaca la disminució de la despesa al Principat del grup 'Ensenyament'(del 44,1% al 36,4%) i 'Esbarjo'(del 80,0% al 77,4%), mentre que s’observa una tendència contrària en els grups'Vestit i calçat','Habitatge 'Mobles' principalment, en què ha augmentat la proporció de despesa al Principat.

La despesa al Principat l’any 2018 és un +4,2% superior a l’enregistrada l’any 2017. D’altra banda, el 87,1% de la despesa de les llars residents l’any 2018 es fa al Principat, proporció que es manté estable des dels darrers quatre anys. La despesa mitjana per llar al Principat ha augmentat l’any 2018 un +1,2% i se situa en 32.873 euros anuals. Igualment, la despesa mitjana per persona efectuada al Principat ha augmentat un +2,3% i se situa en 14.999 euros i el creixement de la població (+1,8%) és inferior al de la despesa en consum final.

stats