Els menors també són víctimes directes de la violència de gènere

Poden patir conseqüències infinites, que van des de la tristesa extrema a la sobreprotecció de la mare

En l'ideari col·lectiu, les principals víctimes de la violència de gènere són les dones. Tanmateix, si tenen fills i conviuen amb el maltractador, aquests esdevenen també víctimes. "Els menors s'assabenten de tot, escolten tot i ho viuen", explica la cap d'àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, que afirma que en els darrers anys el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) ha treballat perquè es reconegui als infants víctimes directes de la violència masclista.

"Entre els símptomes que pateixen trobem tristesa extrema, depressió, reproducció de patrons, que poden acabar reproduint les conductes del pare cap a la mare, o sobreprotecció a la mare", afirma Porras, en casos de menors que no vulguin anar a l'escola o quedar amb els amics per protegir-la de la violència del seu pare. Donat que les conseqüències són infinites, el SAVVG compta amb una psicòloga materno-infantil per treballar, no només tots els traumes que puguin tenir l'infant, sinó també la relació entre mare i fill que, segons Mireia Porras, "queda molt tocada". Per una banda, a la mare se li ofereixen els estris necessaris per empoderar-la en el seu paper de progenitora, amb l'infant treballa totes les conseqüències que puguin derivar de la situació de violència i, per últim, a ambdós se'ls donen pautes per "reconstruir la relació" i que sigui "sana i maca, i no des de la violència".

Conductes patriarcals

Des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat del ministeri d'Afers Socials també es treballa perquè els nens i nenes no adoptin les conductes que s'imposen des de la societat patriarcal en què convivim, que Porras la defineix com el lideratge dels homes envers les dones en qualsevol àmbit de la vida. "Hi ha moltes coses [en la societat] que fan mal, que augmenten aquesta violència o perpetuen aquestes conductes masclistes i de violència de gènere", argumenta la cap d'àrea, que veu necessari un esforç de tota la societat per evitar normalitzar la violència. Les persones del departament veuen com els estereotips es reprodueixen des de la infància, per això fan tallers als centres educatius. El primer d'ells, a 2n de l'ESO, parla sobre violència de gènere, aprofundeix en "la igualtat de gènere (...), els estereotips i mites, el patriarcat i perquè es dona la violència de gènere", en un taller pràctic on es fan 'role-playings' o es mostren vídeos. El segon taller, a 3r d'ESO, està enfocat en l'assetjament, el 'sexting', l'ús de xarxes socials com Snapchat i el maltractament en el qual pot derivar, a través del xantatge o l'assetjament, si no s'utilitzen des del respecte.