Societat 18/02/2021

Més vehicles que persones

La xifra a 31 de desembre era d'un total de 91.355 unitats

ARA Andorra
3 min
L’aparcament del Parc Central. / ARXIU

Andorra la VellaEl parc de vehicles existent al país no para de créixer i a 31 de desembre era de 91.355 unitats, xifra que representa un augment de 1.911, un 2,1%, respecte als 89.444 vehicles existents el 31 de desembre del 2019. Per tipus de vehicle, els turismes són els que presenten l'increment en valor absolut més elevat (1.224 unitats més), assolint la xifra de 61.622 turismes l'any 2020, un 2% més que l'any anterior.

Quant a les motocicletes i ciclomotors n'hi ha 16.655 unitats, equivalent a una variació absoluta de 544 unitats més respecte a l'any anterior, el que representa un augment del 3,4%. El volum de camions i camionetes també s'incrementa respecte a l'any 2019 (un 0,8%, 53 unitats més) i situen el nombre total en 6.507. Per últim, el nombre d'altres vehicles és de 6.571 unitats, un creixement de 90 (un 1,4%) més respecte a l'any anterior.

En l'evolució històrica del parc automòbil s'observen increments anuals elevats i constants des de l'any 1999 fins al 2008, quan la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté estable fins a l'any 2013. En els darrers set anys s'ha reprès la tendència a l'alça, motivada principalment per l'ascens de turismes i motocicletes, indiquen les dades d'Estadística.

Pel que fa al tipus d'energia utilitzada, l'any 2020 tots els vehicles presenten variacions positives respecte a l'any 2019. El grup que augmenta més és gasolina (que representa el 48% dels vehicles), amb 1.349 unitats més, fet que suposa un increment del 3,2%. El grup gasoil (el 46% del total) augmenta en 158 unitats, xifra que suposa un creixement del 0,4%. Cal destacar, a més, l'augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, que ja suposen el 0,5% del total del parc, i l'any 2020 ha elevat el seu nombre en 79 unitats (un augment del 21,6% respecte a l'any 2019). Pel que fa als híbrids (tant els endollables com els que no ho són), creix el nombre global en 272 unitats, equivalent a una variació del 45,9% en relació l'any anterior. Per últim, els vehicles sense carburant incrementen el seu nombre un 1,3%, amb 53 unitats més respecte al 2019.

Cal destacar que en termes globals, la distribució entre els turismes de gasolina i els de gasoil s'anivella any rere any, encara que els vehicles propulsats amb motor de gasoil continuen sent més freqüents que els de gasolina i de mobilitat elèctrica, que s'han incorporat recentment en el parc automobilístic.

Si es té en compte l'antiguitat mitjana dels vehicles se situa en els quinze anys, el que suposa un increment del 2,7% respecte de l'any 2019, continuant en la tendència d'augment progressiu registrada els darrers anys.

Ràtios

Atenint-nos a les dades de final de l'any 2020 i segons el tipus de vehicle, hi ha 790 turismes, 213 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.171 vehicles per cada 1.000 habitants, i totes tres ràtios experimenten tendències a l'alça en els darrers anys. Cal destacar que la ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica, sense incloure-hi el grup altres, se situa en 7,9 per cada 1.000 vehicles, un augment del 16,6% en relació amb l'any 2019. Aquesta ràtio experimenta una tendència a l'alça en els darrers tres anys.

Quant a les marques, tenim que Volkswagen continua sent la primera, amb un 15,2% del total. Mercedes és la segona i BMW, la tercera.

A l'últim, cal assenyalar que durant l'any passat, es van inspeccionar un total de 39.155 vehicles, un 0,2% menys respecte a l'any 2019. D'aquests, un 78,6% van ser turismes, un 10,3% motos, un 6,7% furgonetes, un 2,1% camionetes i un 1,8% camions. Quant al tipus d'energia, el 63,8% dels vehicles inspeccionats són de gasoil i el 35,8% són de gasolina. La resta, es distribueix en un 0,3% híbrids de gasolina no endollable i en un 0,1% de vehicles 100% elèctrics.

Augment del 0,4% en el nombre de conductors

En relació amb el nombre de persones amb permís de conduir a 31 de desembre del 2020, el departament d'Estadística assenyala que és de 50.565, fet que representa una variació anual positiva del 0,4%. El nombre de categories vigents ha estat de 194.468, cosa que representa una variació percentual positiva del 0,2% respecte de l'any anterior. La categoria més nombrosa del 2020 és l'LC, amb 50.085, seguida de la B1 (49.892) i l'A1 (43.380).

Cal assenyalar que el nombre de dones amb permís de conduir (-17) disminueix en un 0,1% (21.858 dones, fet que suposa un 43,2% del total). Per la seva banda, el nombre d'homes amb permís de conduir (+211) augmenta un 0,2% (28.707 homes, que representen un 56,8%).

Pel que fa a l'edat de les persones amb permís, els grups amb dades significatives que augmenta més és el de major de 60 anys (+325 permisos), amb un 3,2%. Per contra, la franja d'edat en què el nombre de persones amb permís disminueix més és la de 30-39 anys (-176), amb un 1,9% respecte de l'any anterior.

El nombre mitjà de categories per permís és de 3,85. D'aquesta manera, aproximadament 8 de cada 10 persones majors d'edat posseeixen permís de conduir, sent aproximadament 9 de cada 10 homes i 7 de cada 10 dones.

 

stats