Societat 30/01/2019

Els pisos turístics guanyen temps

El Govern allarga el termini perquè s'adaptin a les exigències del reglament

Agència Ana
2 min
Un carrer del pas de la Casa. / ARXIU ANA

Andorra la VellaEl consell de ministres, a proposta del titular de Turisme, Francesc Camp, ha aprovat el reglament de modificació del Reglament de funcionament del registre d'habitatges d'ús turístic (HUT) i d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic (EGHUT). La modificació permetrà concedir més temps als apartaments moblats per a vacances per adaptar-se als nous requisits dels HUT, i per ajustar el termini de les inspeccions.

La modificació del reglament, que ha estat acordada amb l'Associació d'empreses d'allotjaments turístics s'ha dut a terme quan s'ha constatat que, d'ençà que es va començar a aplicar el reglament, el mes de maig, les modificacions que han de fer aquests habitatges requereixen temps, a més les intervencions s'han de planificar combinant les èpoques de temporada alta, amb un índex alt d'ocupació. Els requisits mínims que han de complir els habitatges d'ús turístic són molt variats, i en algunes ocasions poden generar inversions importants que necessiten temps de gestió de pressupostos i d'execució d'obres.

El Reglament de funcionament del Registre d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) i d'Empreses de Gestió d'Habitatges d'Ús Turístic (EGHUT), aprovat l'abril del 2018, preveu que tots els apartaments moblats per a vacances (AMV) registrats en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reglament disposen d'un termini d'un any a partir d'aquesta data per sol·licitar la inscripció en el registre. De la mateixa manera, també preveu que un cop vençut el termini esmentat es donaran de baixa automàticament tots els apartaments moblats per a vacances (AMV) registrats, per la qual cosa tots els que no hagin obtingut el número de registre d'HUT dins del termini establert no podran desenvolupar l'activitat d'allotjament turístic.

El reglament de funcionament del registre va entrar en vigor el 3 de maig del 2018, així el termini d'un any per poder sol·licitar la inscripció en el Registre d'HUT, finalitza el 3 de maig del 2019. Amb la modificació reglamentària aprovada aquest dimecres, en el cas que s'hagin de fer obres en un apartament moblat per a vacances per adaptar-lo als nous requisits per poder ser inscrit en el registre, i en el supòsit que aquestes obres no estiguin finalitzades en la data d'entrada de la sol·licitud de número de registre d'HUT, s'ha d'acreditar l'obra en curs i la data de finalització de la mateixa obra, que no podrà ser, en cap cas, posterior al 31 de juliol del 2019. En aquest cas, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de número de registre d'HUT, una còpia de la sol·licitud d'obres menors registrada al comú corresponent, o la resolució d'atorgament de la llicència d'obra en cas d'obres majors, amb el detall de les obres i el seu termini d'execució.

Així, tot i que es manté el termini del 3 de maig del 2019 per què un apartament moblat pugui sol·licitar el número de registre de HUT, a partir d'ara disposarà, si s'escau, de tres mesos més per finalitzar les obres, fins al 31 de juliol del 2019.

De la mateixa manera, vist que el Reglament de funcionament del Registre HUT i d'EGHUT precisa que els habitatges d'ús turístic han de tenir la cèdula o el certificat d'habitabilitat en vigor, a la modificació del text s'afegeix un nou criteri que determina que la distribució i el nombre total de dependències de l'habitatge han de correspondre als que es detallen en la cèdula o certificat d'habitabilitat.

stats