Societat 05/05/2021

Programa psicològic per a afectats per la Covid-19

El Govern finançarà el 65% d'un total de vuit sessions

ANA
2 min
El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat la posada en marxa d’un programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la Covid-19. Tal com consta en el decret publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la motivació d’aquest projecte rau en la necessitat de tirar endavant “mesures que permetin afavorir l’estat psicoemocional de les persones”. El programa està destinat a les persones a partir dels sis anys d’edat i sense dèficit cognitiu que hagin patit la Covid-19, que hagin patit un procés de dol relacionat amb el virus, o bé que hagin resultat greument afectades per les mesures derivades de la pandèmia.

Per accedir al programa, caldrà una derivació del metge referent, del psicopedagog de l’escola o d’un psiquiatre del país amb conveni amb la CASS. Els treballadors socials del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut podran derivar els beneficiaris al metge referent perquè aquest últim faci la derivació al programa. El finançament del projecte, a través del qual les persones podran gaudir de vuit sessions, és mixt, i així el 65% de cada sessió anirà a càrrec del Govern i el 35% de l’usuari, que l’haurà d’abonar directament al prestador del servei. Prestaran aquest servei els professionals que estiguin adherits al programa. En el cas dels usuaris dels serveis socials, el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut es farà càrrec del 100% del cost de cada sessió. Cal destacar, a més, tal com consta en el decret, que el cost de cada sessió serà de 36 euros.

Tal com s’ha esmentat, en el marc del programa s’oferirà als destinataris un màxim de vuit sessions, que inclouen una avaluació psicològica inicial, sis sessions d’intervenció i una avaluació final. Cada persona escollirà el professional que vulgui entre la relació de psicòlegs que han signat el document d’adhesió amb el ministeri de Salut per dur a terme el programa. A més, per poder-hi accedir es requereix la formalització per part del beneficiari d’un document d’adhesió, que ha de custodiar el prestador del servei, tal com consta en el mateix decret.

També es posa en relleu que la durada màxima del programa serà fins a l’esgotament de la partida econòmica assignada, que no s’especifica. A més, es determina que l’accés al programa és per estricte ordre de la data de signatura del document d’adhesió.

stats