El programa per rehabilitar agressors masclistes s'obrirà a totes les violències

Afers Socials treballa per ampliar la iniciativa a tota la tipologia de persones agressives 

A finals de l'any passat i arran de la reunió bianual de la Comissió nacional de prevenció de violència de gènere i domèstica, el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, va anunciar la imminent creació d'un programa per a la promoció de les relacions no violentes, per treballar en la rehabilitació dels agressors i ajudar-los a evitar que reincideixin. El programa encara no ha arrencat definitivament en el sentit que encara no hi ha entrat cap maltractador, ha reconegut la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll. Ara mateix s'està en la fase conceptual, "definint les línies directrius" i definint qui hi podrà entrar. En aquest sentit, la voluntat de l'àrea de Polítiques d'igualtat que depèn d'Afers Socials, és fer més extens el programa i que s'hi puguin acollir, a banda dels agressors relacionats amb la violència de gènere, tot tipus de persones "que han tingut una reacció violenta o agressiva cap a una altra persona". Es tracta de patrons de conducta que es poden considerar diferents, "però no deixa de ser una reacció violenta" i, tenint en compte les dimensions del país, "podem abastar més àmbits" al programa, ha defensat Fenoll.

Així, aquest programa per a la promoció de les relacions no violentes sortirà de l'àmbit exclusiu de la violència de gènere, tot i haver-se desplegat a partir de la Llei per eradicar la violència de gènere, en vigor des del 2015. Fenoll ha explicat que han mantingut converses amb el director del centre penitenciari, Francesc Tarroch, perquè es puguin acollir al programa tots els reclusos que hagin comès alguna acció violenta, una iniciativa que des del centre han vist amb molt bons ulls, ha assegurat la secretària d'Estat. També s'hi podran acollir persones que no estiguin internes al centre.

De moment, però, la inclusió a programa es farà de manera voluntària. "Hi ha persones que se n'adonen de la seva conducta i s'horroritzen", ha exposat Fenoll. I tenen el patró de conducta violenta tan interioritzat que, "fins que no els confrontes no són conscients que no és normal". Amb tot, l'objectiu és que l'adhesió no sigui voluntària sinó obligatòria, "una imposició legal" dins la tasca de rehabilitació, ja que massa sovint aquestes persones van repetint el patró violent a diversos nuclis familiars. Aquesta obligatorietat del programa, però, comporta la modificació del codi penal, en la qual ja s'hi està treballant des del ministeri de Justícia.

Tot i que encara no hi ha cap usuari al programa, sí que s'han contractat ja els professionals que el desenvoluparan: un psicòleg i un educador social. Està obert tant a homes com a dones, tot i que en línies generals aquests patrons de conductes són masculins, ha plantejat Fenoll.

La guia sobre protocols, l'últim pas del desplegament de la llei

La creació d'aquest programa per a la rehabilitació deriva de la Llei per eradicar la violència de gènere, igual que d'altres accions com el Servei de Trobada Familiar, posat en marxa recentment. El desplegament d'aquesta llei es completarà amb el que és el darrer pas, una guia de protocols de treball entre diversos ministeris i institucions que tracten el tema. "Ja està redactada en la seva totalitat i està a punt de ser sotmesa en consideració al Govern perquè s'aprovi", ha assegurat Fenoll. La guia permetrà que, davant de situacions de violència de gènere, abús o d'altres aspectes relacionats, el Govern, la policia, la justícia, educació i d'altres institucions puguin desenvolupar de manera conjunta i pautada els passos per tractar-ho. Aquest document també recollirà àmbits de treball relacionats amb la prevenció.

La secretària d'Estat ha assegurat que, amb tota la feina feta els darrers anys, es pot dir que al país "el tractament dels casos està ben controlat i gestionat". Ha reconegut que cada vegada s'adrecen més dones al servei i que per tant tenen més casos, però ho ha justificat pel fet que hi ha més conscienciació i més coneixement per part de les dones que existeixen mitjans de suport.