El raonador del ciutadà demana la tretzena paga per als jubilats que hagin cotitzat més de 30 anys

L'informe de la institució corresponent al 2017 també recull que van disminuir el nombre d'expedients i van augmentar les entrevistes, respecte al 2016

El raonador del ciutadà ha demanat a la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient del Consell General que atorgui una tretzena paga als jubilats amb més de 30 anys cotitzats a la CASS i 5.000 punts acumulats. Així ho recull l'informe de la institució de l'any 2017. La demanda de l'actual raonador, Marc Vila, i també del seu predecessor, Josep Rodríguez, sorgeix després de rebre molts ciutadans amb una problemàtica comuna: que després de cotitzar durant més de 30 anys s'han vist perjudicats per una llei que s'ha modificat en més d'una ocasió.

Segons el text del raonador del ciutadà, aquests pensionistes (la majoria petits empresaris) "volien aconseguir aquells 5.000 punts que els donaven dret a cobrar una pensió de jubilació igual al salari base interprofessional", que alhora els permetés viure dignament. Amb les modificacions legislatives, però, es van quedar amb una pensió més baixa. De fet, "molts havien de percebre una 'pensió de solidaritat', a més de la de jubilació" per poder afrontar el dia a dia, quan amb l'anterior llei ja haurien tingut els punts que calien. I és que molts no volien aquesta 'solidaritat' per poder arribar a finals de mes, entenent que s'havien guanyat el dret a viure dignament en complir els 65 anys i haver treballat durant més de tres dècades al país. Per això, tant Vila com Rodríguez han considerat que "era just donar a la nostra gent gran el que es mereixien, una compensació econòmica extra que podia fer-los la vida més fàcil".

Un altre dels problemes que ha posat de manifest l'informe del raonador del ciutadà és el malestar d'algunes persones que havien estat donades d'alta per la CASS de les seves malalties, malgrat que "encara necessitaven un termini per a la seva recuperació". Els afectats lamentaven que tot i adjuntar informes mèdics que demostraven que no s'havien recuperat per tornar a treballar, eren "ignorats" i no se'ls tenia en compte.

I en el sector de les finances, el raonador també ha destacat una queixa tramitada per un ciutadà amb un germà discapacitat al seu càrrec, que denunciava que no se li havia considerat així malgrat presentar un document de la Batllia d'Andorra "que el reconeixia com a tutor a tots els efectes". Per tant, segons recull l'informe, com que "el legislador no va preveure explícitament que es considerés com a descendents aquelles persones vinculades a l'obligat tributari per raó de tutela i acolliment", el contribuent no es va poder beneficiar de les deduccions previstes a la llei d'IRPF. D'aquí que el raonador proposi modificar la llei en aquest sentit.  

Baixa el nombre d'expedients del sector social

Durant tot el 2017, el raonador del ciutadà va obrir un total de 298 expedients, dels quals només un ha quedat sense resoldre. Aquesta xifra representa un 14% menys que el 2016. Per sectors, el que n'acumula més és el de les accions privades (101), que tot i així ha disminuït un 8,2%. El segueixen el sector de l'administració general (84) i el social (70). Aquest últim, però, en relació a l'any anterior, ha registrat un 31,1% menys d'expedients. Per completar la resta de sectors, el de justícia n'ha acumulat 29, l'institucional 12, el de finances només dues i el d'urbanisme cap.

Pel que fa al nombre d'entrevistes, aquestes han augmentat un 4,47% respecte al 2016, essent un total de 1.262.