Uns 1.250 autònoms més es podran acollir a la reducció de la cotització

La modificació de la llei crea tres nous trams, dos dels quals per sobre del 100%

L'objectiu és aconseguir que el sistema de cotització dels autònoms sigui més equitatiu, és a dir, que els que més ingressen paguin més i a la inversa, a la vegada que es manté la sostenibilitat i no s'impulsa un increment del deute de la CASS. Amb aquestes dues grans premisses l'executiu ha aprovat aquest dimecres la modificació del projecte de llei de la seguretat social de cotitzacions dels treballadors per compte propi. Amb els canvis proposats pel Govern i els càlculs corresponents del departament d'Estadística sobre les persones que podria afectar, l'administració apunta que un total de 1.255 autònoms més es podran acollir a un tram reduït de la base de cotització de la CASS, mentre que fins ara pagaven el 100% de la cotització, aquest any de 453 euros. És a dir, fins a data d'avui un total de 2.074 persones s'acollien a algun tram de règim reduït, mentre que amb la futura aprovació del projecte de llei pel Consell General, si és que així es produeix, seran 3.329 persones les que podran reduir la cotització. 

La fórmula per aconseguir aquest canvi es basa en la creació de tres nous trams de cotització de 62,5%, del 125% i del 137,5%, a més dels trams ja existents actualment (25, 50, 75 i 100%). S’amplia l’abast de les persones que podran cotitzar sobre una base del 25% del salari mitjà. A banda de les persones que ja s’hi podien acollir, que ho podran seguir fent, s’afegeixen els administradors i professionals amb una renda neta inferior a 6.000 euros, quan la xifra de negoci no superi els llindars establerts en cada cas. Aquestes persones fins ara només es podien acollir a la reducció del 50%. 

El nou tram del 62,5%, segons ha detallat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, permet escalar més les bases de cotització i donar cabuda a una gran part dels autònoms que fins ara havien d’acollir-se al 75% de la base de cotització. Aquest tram afectarà a aquelles persones amb una renda neta anual d’entre 12.000 i 18.000 euros i amb una xifra de negoci que respecti els llindars de xifra de negoci establerts. Finalment es creen els trams del 125 i el 137,5% per poder fer sostenible el sistema i equitatiu de manera que els treballadors per compte propi amb rendes superiors als 40.000 i 50.000 euros respectivament. 

Els nous canvis en la llei també preveuen una reducció dels tràmits i sol·licituds per aconseguir un tram de reducció. Mentre que amb la normativa vigent el tipus bàsic era del 100% i calia fer una sol·licitud per acollir-se a alguna de les bases de cotització reduïda, la nova normativa establirà que cada treballador declararà la seva situació i la CASS li assignarà el tipus de cotització que li pertoca, amb la possibilitat de regularitzar la declaració sense recàrrecs fins al 30 de juny següent. Aquest canvis, on l'administració passa a ser més proactiva, Espot ja ha avançat que suposarà aportar més mitjans tècnics i la contractació de tres noves persones amb un perfil administratiu alt. “Vist el volum de la recaptació dels autònoms, xifres de milions d'euros, no parlem de xifres massa elevades”, ha dit el titular d'Afers Socials. 

Menys cotització per malaltia 

La modificació del projecte de llei també preveu que en les situacions d'invalidesa per accident no laboral o malaltia comuna el treballador per compte propi cotitzi només el 6,5%. Fins ara havien de seguir cotitzant un 22%, i ara serà la CASS qui es farà càrrec del 15,5% restant, una demanda històrica del col·lectiu. Així mateix, es crea un nou règim de cotització per a joves emprenedors menors de 35 anys durant els primers 12 mesos d’activitat, tal com ja es va avançar durant l'última sessió del Consell General. Aquests cotitzaran el 55% del salari mínim, és a dir entre 50 i 60 euros, i tindran dret a les prestacions de la branca general. 

Espot ha defensat que la recaptació econòmica total fruit de les cotitzacions de treballador per compte propi quedarà “molt equilibrada i s'acabarà recollint el mateix”, respecte a la situació actual. Tot i això, el ministre també ha reconegut que es podrà incrementar “una mica” el dèficit fruit de la introducció de més drets dels autònoms en els casos de baixa per malaltia, ja que la CASS es farà càrrec de la part de cotització empresarial, el que representarà uns 47 mil euros anuals a la branca general i 29 mil a la branca de jubilació. 

També s'ha volgut donar resposta a una demanda de la Federació d’Associacions de la Gent Gran per flexibilitzar els requisits de la pensió de viduïtat. D'aquesta manera, si la persona difunta ha cotitzat com a mínim 15 anys a les dues branques, el seu cònjuge o parella estable tindran dret a percebre la pensió. A més, s’amplien els drets a les parelles de fet de persones difuntes assegurades que van causar defunció abans de l’entrada en vigor de la Llei d’unions estables de parella. En aquest cas, sempre que es compleixin determinats requisits com ara que al dia de la defunció els membres de la parella no tinguessin cap altra vincle matrimonial, que tinguin com a mínim un fill en comú, o que hagin conviscut com a mínim dos anys, es tindrà dret a la pensió de viduïtat.

Mediació i inspeccions sanitàries 

El consell de ministres també ha servit per aprovar el reglament regulador de la Comissió de Mediació i el nomenament dels membres que la composen. El text detalla que la comissió té la funció d’emetre un informe preceptiu i no vinculant en determinats casos com la concurrència per exercir la mediació i obtenir la inscripció al registre de mediadors. També ha d’emetre un informe en relació amb els projectes de normes deontològiques o dels barems relatius als honoraris, així com en relació amb les reclamacions o queixes contra mediadors. La Llei de mediació, aprovada el 22 de març, va crear la Comissió de Mediació com a òrgan tècnic per fer possible el desenvolupament professional de la mediació. 

Un altre reglament que l'executiu ha donat llum verda és el d'organització i funcionament del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària. S’especifica que s’ha de seguir un pla d’inspecció que ha de contemplar les inspeccions previstes, però també s’han d’atendre aquelles inspeccions que es derivin de denúncies o comunicacions. A més, es detalla que s’han d’atendre les denúncies orals o escrites, i s’especifica com s’han de fer les inspeccions i com han de col·laborar-hi les parts afectades. Igualment, el reglament preveu les mesures correctives i les mesures cautelars que es poden adoptar i també detalla l’organització del servei i les funcions generals del cap del servei i dels inspectors.