Economia 19/05/2021

L'executiu aprova crear un registre de comptes financers per lluitar contra el blanqueig

ARA Andorra
2 min
El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. El text incorpora a l'ordenament jurídic andorrà les disposicions de la cinquena Directiva de la UE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018 relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer pel blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Addicionalment han estat considerades les recomanacions del GAFI i les observacions de MONEYVAL en els procediments d'avaluació periòdica del sistema andorrà de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. Així doncs, el projecte de llei incorpora, entre altres, com a subjectes obligats dels proveïdors de serveis d'actius digitals. També es regula l'accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el registre de societats, el registre d'associacions i el registre de fundacions, eliminant la necessitat que les persones sol·licitants hagin d'acreditar un interès legítim. A més, es crea el registre de comptes financers i assimilats, "un element més de control i de lluita contra el blanqueig", ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover.

D'aquesta manera s'estableix que les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives a Andorra declaren a aquest registre les dades d'identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. L'accés a aquesta informació es limita a la UIFAND i altres autoritats competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució de delictes.

Finalment, també s'introdueix com a nous subjectes obligats als gestors i operadors de zones franques com a pas previ al desenvolupament d'aquest projecte estratègic de l'Horitzó 23. De la mateixa manera s'hi introdueixen modificacions a la Llei de societats anònimes i a la de comptabilitat dels empresaris que hauran de permetre, juntament amb altres accions que s'estan preparant, la flexibilització dels processos de dipòsits de comptes que han de fer les empreses.

stats