aeroport

L'estudi més complet de l'aeroport

L'empresa Navbleu està treballant en la primera fase del que ha encarregat la Cambra de Comerç

La Cambra encomana un estudi per un aeroport a Andorra

El farà una empresa francesa i anirà per fases amb l'objectiu que si una no és apta ja no es passarà a la següent