andorrans

Els andorrans gasten 91 euros de mitjana diària per viatge i persona

El 69,5% de desplaçaments tenen com destí principal Espanya