cal gastó

80.000 euros per continuar amb la rehabilitació de Cal Gastó

La subvenció servirà per a la segona fase de la intervenció i per restaurar mobles i objectes de la casa