Cramea

El Cramea podria disposar de la piscina professional a més altura d'Europa

Unes 70 habitacions dobles, prop de 8.900m2 de terreny i un preu mig de 132 euros per persona, algunes de les dades més rellevants del futur centre d'alt rendiment