enquestes

Més de 4.000 euros al mes per respondre enquestes en línia

Requereix molta dedicació i estar atent al telèfon mòbil

FEDA vol conèixer l'opinió dels clients

Portarà a terme enquestes telefòniques a 500 usuaris fins el 23 d'octubre