flams

S'esgoten els flams a Santa Coloma

33 participants en el Concurs de la festa major