llei societats

Cambra, EFA i CEA, en desacord amb la retirada d'esmenes del grup liberal a la Llei de l'impost sobre societats

Afirmen que les propostes de modificació permetien enriquir el debat parlamentari