Moneyval

Jover situa Andorra com el tercer país amb més indicadors positius

Després de l'informe de Moneyval, el ministre confirma la intenció de seguir millorant de cara a futurs resultats

El Consell d’Europa confirma els avanços d’Andorra contra el blanqueig

Queden encara tres recomanacions que Moneyval considera que només es compleixen "parcialment"

Cinca qualifica de "molt positiva" l'avaluació del Moneyval

Hi ha només sis recomanacions en què Andorra compleix parcialment

El Moneyval constata els progressos d'Andorra en la lluita contra el blanqueig

Revisa la nota per a dotze recomanacions, nou de les quals eren "parcialment conformes"

El Moneyval avala les reformes fiscals d'Andorra però exigeix millores

Demana que es dugui a terme una supervisió política clara per controlar l'execució dels plans d'acció adoptats per mitigar riscos

El Moneyval constata que la lluita d'Andorra contra el blanqueig és prou eficaç

Jordi Cinca avança que de cara el 2019 Andorra podrà intercanviar informació fiscal amb 31 països més, que se sumen als 41 amb els quals ja es trametran dades l'any vinent